VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ŠAUDYMO SPORTO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ŠAUDYMO SPORTO VARŽYBŲ NUOSTATAI

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ŠAUDYMO SPORTO VARŽYBŲ

NUOSTATAI

 

I.    TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.    Varžybų tikslas  –  per sportą  ugdyti  sąmoningą, pilietiškai  aktyvų  žmogų, puoselėjantį

 

tautines vertybes.

 

2.   Uždaviniai:

 

2.1 didinti  mokinių  motyvaciją užsiimti  aktyvia  fizine veikla  laisvalaikiu,  skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2 suteikti  kiekvienam  mokiniui galimybę  sportuoti  nepatiriant jokios  diskriminacijos  ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3 skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių šaudymo varžybose.

2.4. Vilniaus miesto komanda nugalėtoja dalyvaus Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninėse varžybose 2019 m. kovo 15 dieną Alytuje.

 

 

II.    ORGANIZATORIAI

 

 

 

3.   Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.

4.   Varžybas   vykdo    Vilniaus    miesto   sporto    centras        tel.nr.    8608 08380,    el. p.

 

individualios@vilnius.lt (direktorius Marius Jukonis);

 

5.   Vyr. teisėjas – MiroslavLeščevski,Vilniaus miesto sporto centro treneris tel.nr. 867300796,el.p.  uzupiotiras@gmail.com

6.   Vyr. sekretorius – Evelina Bondareva, tel. Nr.8603 83749.

 

 

III.    VARŽYBŲ VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

 

7.   Varžybos  vyks 2019  kovo  7 dUžupio  gimnazijos šaudykloje.  Komandų  atvykimas į Užupio gimnazijos šaudyklą ( Krivių g.10 ) iki 13.00 val.

 

8.   Varžybų pradžia – 14.00 val.

 

 

IV.    VARŽYBŲ DALYVIAI

 

 

9.  Varžybose dalyvauja  Vilniaus  miesto bendrojo  lavinimo  ugdymo įstaigų mokiniai (amžius neribojamas).

10. Komandos  sudėtis  atskirai orinio  šautuvo  ir orinio  pistoleto  rungtyse   –  6  mokiniai   (3 mergaitės ir  3 berniukai komandoje). Komandai vadovauja mokytojas.

 

11. Mokykla gali dalyvauti 2 – jose šautuvo ir pistoleto arba vienoje pasirinktoje rungtyje.

 

 

 

V.    VARŽYBŲ PROGRAMA IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

 

12. Varžybose  šautuvu  (šaudoma stovint  be  atramos) ir  pistoletu  (šaudoma viena  ranka  be atramos) atliekama po 20 įskaitinių šūvių , bandomų šūvių skaičius –ne daugiau 5 šūviai.

13. Rezultatų skaičiavimo sistema:

 

13.1Kiekvienas  šūvis vertinamas  taškais.  Nustatant komandinę  vietą  sumuojami visi mokinio ir jo komandos draugų surinkti taškai.

14. Jeigu dviejų komandų taškų suma vienoda, pirmenybė teikiama komandai, kurios dalyviai užėmė aukštesnes vietas.

15. Dalyvaujant varžybose pageidautina turėti savo ginklą. Neturintiems kreiptis į varžybų vyr. teisėją – Miroslav Leščevski, Vilniaus miesto sporto centro trenerį  tel.nr. 8673 00796.

 

VI.    PARAIŠKOS

 

16. Komandos  vadovas (mokytojas),  atvykęs  į varžybas,  pateikia  teisėjų kolegijai  mokyklos direktoriaus patvirtintą, gydytojo vizuotą paraišką, kurioje nurodoma dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, klasė, mokyklos pavadinimas ir vadovo (mokytojo) vardas, pavardė ir pateikia mokinių pažymėjimus.

17. Išankstinė    registracija    būtina   –    iki    2019   m.    kovo  5_  d.    12.00    val.   el.p.   uzupiotiras@gmail.com

 

VII.   NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

18. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių šaudymų varžybų komandos iškovojusios prizines vietas, apdovanojamos taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir prizais.

19. Komandų prizininkių dalyviai apdovanojami medaliais ir diplomais.

 

 

Pastabos:

 

1.   Visais  šaudymo   varžybų   vykdymo  klausimais   kreiptis   varžybų  vyr.   teisėją –

Miroslav Leščevski,Vilniaus miesto sporto centro trenerį  tel.nr. 867300796.

 

2.   Be komandų vadovų komandai-mokyklai nebus leidžiama startuoti.

 

3.   Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą teisėjų kolegijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.

4.   Informacija apie varžybas skelbiama www.sveikasmiestas.lt/zaidynes.

 

5.   Mokyklos komanda,  Vilniaus  miesto mokyklų  žaidynių   šaudymų varžybų  nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių šaudymų varžybose dėl komandos komandiravimo dalyvauti tarpzoninėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto   mokyklų    žaidynių    koordinatorę    Genovaitę Astrauskienę  mob. tel. 861207507, el.p. zaidynes@sveikasmiestas.lt.; genovaiteastrauskiene614@gmail.com

6.   Mokyklos dalyvės   dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės  rinkodaros tikslais.  Sutikimas  tvirtinamas mokyklos  direktoriaus  patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.                    .

 

 

Mokyklos pavadinimas

 

 

 

VARDINĖ PARAIŠKA

 

 

 

Eil. Nr.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.


 

Vardas, pavardė


Gimimo data


 

Klasė            Gydytojo viza

 

 

 

 

 

 

Komandos treneris (-ai)


 

 

(vardas, pavardė, parašas,(telefonas, el. pašto adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos direktorius

 

A.V.


 

 

(vardas, pavardė, parašas)