VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALNŲ DVIRAČIŲ KROSO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALNŲ DVIRAČIŲ KROSO VARŽYBŲ NUOSTATAI

2018 – 2019 M. M.  VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

 KALNŲ DVIRAČIŲ KROSO VARŽYBŲ NUOSTATAI

I.      TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.   Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.

2.   Uždaviniai:

2.1 didinti  mokinių  motyvaciją  užsiimti  aktyvia  fizine  veikla  laisvalaikiu,  skatinti  juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2 suteikti  kiekvienam  mokiniui  galimybę  sportuoti  nepatiriant  jokios  diskriminacijos  ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3 skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių kalnų dviračių kroso varžybose.

 

II.      ORGANIZATORIAI

3.   Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.

4.   Varžybas     vykdo     Vilniaus     miesto     sporto     centras     Tel.     860808380,     el. p. individualios@vilnius.lt  (direktorius Marius Jukonis);

5.   Vyr.  teisėjas  –  Gediminas  Kastanauskas  ,Vilniaus  miesto  sporto  centro  treneris  tel.nr. 868689783;

6.   Vyr. sekretorius – Valentina Pokladok Tel. 868225381,  el.p.  valentina.toguzajeva@gmail.com

 

III.      VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

7.   Varžybos vykdomos 2019 m. balandžio  17 d. “Laisvės” gimnazijos stadione, Darželio g. 2.

8.   Atvykstama iki 14.00 val. “Laisvės” gimnazijos stadionas, Darželio g. 2, VilniusStartas: 14.30 val.

9.   Vilniaus miesto mokyklų žaidynių nugalėtojai (mergaičių ir berniukų komandos) 2019 m. gegužės 4 d. dalyvaus finalinėse 2018 – 2019 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių kalnų dviračių kroso varžybose, kurios vyks Vilkaviškyje.

 

IV. DALYVIAI

10. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų 2005 m. gimimo ir jaunesnių mergaičių ir berniukų komandos.

11. Komandos sudėtis – 4 mokiniai ir 1 mokytojas. Dviračiai privalo būti be fiksuojamų pedalų ir sportininkai privalo turėti apsauginius šalmus.

 

V. PROGRAMA

12. Vykdomos tik finalinės varžybos.

13. Rungtyniaujama  komandinėse  varžybose;  mergaitėms  –  5-6  km,  berniukams  –  7-8  km distancijos.

VI. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

14. Komandai įskaitomi 3-jų mokinių geriausi rezultatai (iš startuojančių 4 mokinių)

14.1. Rezultatų skaičiavimo lentelė: 1 vieta – 1 taškas, 2 vieta – 3 taškai, 3 vieta – 5 taškai, 4 vieta – 7 taškai, 5 vieta – 8 taškai, 6 vieta – 9 taškai ir t. t. Jeigu dviejų komandų taškų suma vienoda, pirmenybė teikiama komandai, kurios dalyviai užėmė aukštesnes vietas;

14.2 Komandai  skiriami  taškai  tik  tuomet,  kai  finišuoja  ne  mažiau  kaip  trys  komandos dalyviai;

14.3 Komandoje privalo startuoti ne mažiau 3 dalyviai.

14.4 Jei iš startavusių 4 komandos dalyvių finišuoja 2, komandai taškai duodami–paskutinio finišavusio dalyvio laikas, pridedant 5 baudos taškus.

 

VII. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

15.Komandos  finalinių  varžybų  laimėtojos  ir  prizininkės,  apdovanojamos  atitinkamo  laipsnio diplomais, taurėmis ir sportiniu inventoriumi.

16. Finalinėse varžybose komandų laimėtojų ir prizininkių dalyviai, jų mokytojai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais.

 

VIII. PARAIŠKOS

17. Išankstines  (preliminarias)  paraiškas,  nurodant  mokyklos  pavadinimą,  dalyvių  ir vadovo vardus  ir  pavardes  bei  vadovo  kontaktinį  telefoną,  siųsti  iki  2019 m.  balandžio 15 d. 12.00 val. elektroniniu paštu: valentina.toguzajeva@gmail.com

18. Atvykę  į  varžybas,  komandos  vadovai  teisėjų  kolegijai  pateikia  mokyklos  direktoriaus patvirtintą paraišką, mokinių pažymėjimus su nuotraukomis. Komandų vadovai pateikdami paraiškas patvirtina, kad visi komandos nariai turi galiojančias sveikatos pažymas ir neturi jokių fizinio krūvio apribojimų.

IX. PASTABOS

19. Dviračių kroso varžybose naudojamo dviračio pedalai turi būti be fiksatorių.

20. Dviratininkai startuoja su šalmais.

21. Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į varžybų vykdytojus – Vilniaus miesto sporto centro individualių sporto šakų skyrių, Vytenio g. 6, LT-03313 Vilnius, tel.. 860808380; el. p. individualios@vilnius.lt.

22. Varžybų vyriausiasis teisėjas priima visus sprendimus susijusius su nuostatuose nenumatytais atvejais ir  reikalui esant turi teisę keisti varžybų vykdymo sistemą.

23. Už mokinių atvykimą, išvykimą, laisvalaikį ir saugumą atsakingi komandų vadovai.

24. Informacija apie varžybas skelbiama www.sveikasmiestas.lt/zaidynes.

25. Mokyklos  komanda,  Vilniaus  miesto  mokyklų  žaidynių  kalnų  dviračių  kroso  varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių kalnų dviračių kroso varžybose  dėl  komandos  komandiravimo  dalyvauti  finalinėse  varžybose  kreipiasi  į  VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorę Genovaitę Astrauskienę  mob tel. 8 61207507,  zaidynes@sveikasmiestas.lt.genovaiteastrauskiene614@gmail.com

26. Mokyklos dalyvės   dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės  rinkodaros  tikslais.  Sutikimas  tvirtinamas  mokyklos  direktoriaus  patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.

 

 

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

KALNŲ DVIRAČIŲ KROSO (2005 M.G. IR JAUN.) VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

MERGINŲ KOMANDOS 

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojo viza

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

 

Komandos mokytojas:                        _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                         (telefonas, el. pašto adresas)

 

Teisėjas (ai))                                       _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

                   

Mokyklos direktorius             _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.

 

 

 

 

 

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

KALNŲ DVIRAČIŲ KROSO  (2005 M.G. IR JAUN.) VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

VAIKINŲ KOMANDOS 

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojo viza

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

 

 

Komandos mokytojas:                        _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                     (telefonas, el. pašto adresas)          

Teisėjas (ai))                                       _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

Mokyklos direktorius             _____________________________________________                                                                                                     (vardas, pavardė, parašas)

A.V.