VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ STALO TENISO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ STALO TENISO VARŽYBŲ NUOSTATAI

2017-2018 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

STALO TENISO VARŽYBŲ NUOSTATAI

 

                                                                                    I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.
 2. Uždaviniai:

2.1  didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2  suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3  Populiarinti stalo tenisą Vilniaus miesto mokyklų ir mokinių tarpe;

2.4  Kelti jaunųjų stalo tenisininkų meistriškumą, vykdyti gabių ir perspektyvių mokinių atranką į sporto mokyklos stalo teniso skyrių;

2.5  skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių stalo teniso varžybose varžybose.

 1. Išsiaiškinti pajėgiausias Vilniaus miesto mokyklų stalo teniso merginų ir vaikinų komandas, kurios atstovaus Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse stalo teniso varžybose 2017 m. vasario 4 dieną, Šalčininkų rajone, tel. 8 62897077.

 

    II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

 1. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.
 2. Varžybų vykdytojai – Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ tel. nr. (8 5) 276 7501, el. paštas: smtauras@gmail.com

 

 III.  DALYVIAI IR PROGRAMA

 

 1. Varžybose dalyvauja Vilniaus miesto mokyklų merginų ir vaikinų komandos.
 2. Varžybų dalyvių amžius 2002 m. gimimo ir jaunesni.
 3. Komandos sudėtis – 4 mokiniai ir 1 mokytojas (merginų ir vaikinų komandose).
 4. Varžybose žaidžiama iki pergalės (iki 3 laimėtų susitikimų iš 3 laimėtų setų). Varžybos komandinės.

 

 IV. VARŽYBŲ VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

 

 1. Varžybos (vaikinų ir merginų) vyks 2018 m. sausio 18 d. nuo 14.30 val. Varžybų vykdymo vieta – Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ (Žygio g. 46, Vilnius) tel. nr. (8 5) 276 7501, el. paštas: smtauras@gmail.com

  V. Laimėtojų nustatymas

 

 1. Komandinėse varžybose vietos nustatomos pagal didžiausią surinktų taškų sumą.
 2. Asmeninės varžybos (finaliniame etape) vykdomos vieno minuso sistema, išaiškinant 1–3 vietas.
 3. Dvejoms komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama komandai, laimėjusiai tarpusavio susitikimą. Jeigu lygiai taškų surenka daugiau kaip dvi komandos, aukštesnė vieta skiriama komandai, surinkusiai daugiau taškų tarpusavio susitikimuose. Jeigu ir ši suma lygi, atsižvelgiama į stalo teniso taisykles.

 

 VI.  APDOVANOJIMAS

 

 1. Komandos iškovojusios prizines vietas, apdovanojamos taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir prizais. Komandų dalyviai – medaliais, diplomais ir prizais.

 

 1. VII.            REGISTRACIJA

 

 1. Vilniaus miesto bendrojo lavinimo ugdymo įstaigos registruojasi iki 2018 m. sausio 16 d.,Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ tel. nr. (8 5) 276 7501, el. paštas.smtauras@gmail.com.

 

Pastabos:

 1. Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ tel. nr. (8 5) 276 7501, el. paštas: smtauras@gmail.com.
 2. Atvykus į varžybas teisėjų kolegijai būtina pateikti mokinių pažymėjimus, mokyklos direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą komandos vardinę paraišką leidžiančią dalyvauti varžybose.
 3. Varžybų vyriausiasis teisėjas priima visus sprendimus, susijusius su Nuostatuose nenumatytais atvejais, o reikalui esant, kreipiamasi į Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentą ir VšĮ ,,Sveikas miestas“.
 4. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą teisėjų komisijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
 5. Informacija apie varžybas skelbiama www.smtauras.lt ir www.sveikasmiestas.lt/zaidynes.
 6. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių stalo teniso varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių tinklinio varžybose dėl komandos komandiravimo dalyvauti zoninėse, tarpzoninėse, finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorių Egidijų Šustauską mob. tel. 8 60117254 zaidynes@sveikasmiestas.lt.
 7. Mokyklos dalyvės  dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.

__________________________________

 

 

2017-2018 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

STALO TENISO VARŽYBŲ

(MERGINOS)

 

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

VARDINĖ PARAIŠKA

 

Eil. Nr.

Sportininko vardas ir pavardė

Pilna

gimimo data

Klasė

Gydytojo viza

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

 

Komandos treneris                                   _____________________________________________

        (vardas, pavardė, parašas, telefonas, el. pašto adresas)

 

 

Komandos vadovas                                  _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas, telefonas, el. pašto adresas)

 

 

 

Mokyklos direktorius                               _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

STALO TENISO VARŽYBŲ

 (VAIKINAI)

 

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

VARDINĖ PARAIŠKA

 

Eil. Nr.

Sportininko vardas ir pavardė

Pilna gimimo data

Klasė

Gydytojo viza

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

 

 

Komandos treneris                                   _____________________________________________

        (vardas, pavardė, parašas, telefonas, el. pašto adresas)

 

 

Komandos vadovas                                  _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas, telefonas, el. pašto adresas)

 

 

 

Mokyklos direktorius                               _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

A.V.