VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ŠAŠKIŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ŠAŠKIŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ 

ŠAŠKIŲ VARŽYBŲ 

NUOSTATAI

 

 1. I.             TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.

2. Uždaviniai:

2.1 didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2 suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3 Populiarinti šaškių sportą Vilniaus miesto mokyklų ir mokinių tarpe;

2.4 skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių šaškių varžybose.

2.5  Išsiaiškinti pajėgiausias Vilniaus miesto mokyklų šaškių 2008 m. gimimo ir jaunesnių ir 5 – 12 klasių komandas, kurios atstovaus Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių šaškių finalinėse varžybose 2019 m. balandžio 6 dMarijampolėje,o 2008 m. gimimo ir jaunesni 2019  kovo 30 d. Kaišiadoryse.

 

 1. II.           VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

3. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.

4. Varžybų vykdytojai –Vilniaus miesto sporto mokykla „Tauras“ (8 5) 276 7211, el. paštas info@smtauras.lt

5. Varžybų vyr. teisėjas Grigorijus Leibovičius telf. 865056925

 

 1. III.         VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

6. Varžybos vyks:

2008 m. gimimo ir jaunesnių – 2019 m. kovo 5 d. 14:30 val., Sausio 13-osios progimnazija, Architektų g.166, Vilnius

5 – 12 klasių – 2019 m. kovo 12 d. 14:30 val., sporto mokyklos „Tauras“ šaškių ir šachmatų skyriuje, Kaštonų g. 2, Vilnius.

7. varžybos vykdomos 9 ratų šveicariška sistema (laiko kontrolę nustato teisėjų kolegija).Teisėjų kolegija pasilieka teisę keisti sistemą pagal dalyvaujančių komandų skaičių.

 

 1. IV.         DALYVIAI

8. Varžybose dalyvauja Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų mokinių komandos.

9. Dalyvių amžius – pradinių klasių 2008 m. gimimo ir jaunesni, 5-12 klasių moksleiviams amžius neribojamas.

10. Komanda sudėtis – 1 mergina ir 3 vaikinai. Mergaitė gali žaisti už berniuką.

11. Mokyklų komandos, norinčios dalyvauti šaškių varžybose, registruojasi iki 2019 m. kovo 1 d. el. paštu info@smtauras.ltarba tel. 2767211

 

 1. V.            NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

12. Komandų laimėtos vietos nustatomos pagal komandų surinktus taškus. Už laimėtą mačą skiriami 2 taškai, už lygiąsias 1 taškas, pralaimėjus 0 taškų.

13. Papildomi rodikliai:

13.1. Visų komandos narių surinktų taškų suma;

13.2. Buholco koeficientą;

13.3. Sonneborno – Bergerio koeficientas.

 

 1. VI.         DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

14. Varžybų laimėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir sportiniu inventoriumi;

15. Prizines vietas užėmusių komandų dalyviai ir vadovai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais.

 

PASTABOS:

 1. Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“tel. nr. (8 5) 276 7211, el. pastas info@smtauras.lt
 2. Atvykus į varžybas teisėjų kolegijai būtina pateikti mokinių pažymėjimus su nuotraukomis, mokyklos direktoriaus patvirtintą komandos vardinę paraišką, kurioje nurodytas pilnas mokyklos pavadinimas, sportininkų vardai ir pavardės, pilni gimimo metai, mokytojo-komandos vadovo vardas ir pavardė, telf. numeris. Komandos vadovas pateikdamas paraišką patvirtina, kad visi komandos nariai turi galiojančias sveikatos pažymas ir neturi jokių fizinio krūvio apribojimų.
 3. Varžybų vyriausiasis teisėjas priima visus sprendimus, susijusius su Nuostatuose nenumatytais atvejais, o reikalui esant, kreipiamasi į Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentą ir VšĮ ,,Sveikas miestas“.
 4. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą teisėjų komisijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
 5. Informacija apie varžybas skelbiama www.sveikasmiestas.lt/zaidynes
 6. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių šaškių varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių šaškių varžybose, dėl komandos komandiravimo dalyvauti finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorę Genovaitę Astrauskienę mob. tel. 8 61207507 zaidynes@sveikasmiestas.lt.genovaiteastrauskiene614@gmail.com
 7. Mokyklos dalyvės dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.

________________________

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

ŠAŠKIŲ  (2008 M.G. IR JAUN.)  VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

KOMANDOS VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojo viza

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

 

 

Komandos mokytojas:                        _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

__________________________________________                               (telefonas, el. pašto adresas)

 

Teisėjas (ai))                                       _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

                   

 

Mokyklos direktorius             _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

ŠAŠKIŲ  VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

KOMANDOS VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojo viza

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

 

 

Komandos mokytojas:                        _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

__________________________________________                               (telefonas, el. pašto adresas)

 

Teisėjas (ai))                                       _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Mokyklos direktorius             _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.