VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ŠAŠKIŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ŠAŠKIŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI

2017-2018 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

ŠAŠKIŲ VARŽYBŲ

NUOSTATAI

 I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.

2. Uždaviniai:

2.1  didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2  suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3  Populiarinti šaškių sportą Vilniaus miesto mokyklų ir mokinių tarpe;

2.4  skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių stalo teniso varžybose varžybose.

2.5  Išsiaiškinti pajėgiausias Vilniaus miesto mokyklų šaškių 2007 m. gimimimo ir jaunesnių ir 5 – 12 klasių komandas, kurios atstovaus Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių šaškių finalinėse varžybose 2018 m. gegužės 5 d. Marijampolėje, o 2007 m. gimimo ir jaunesni 2018 balandžio 21 d. Kuršėnuose, Šiaulių rajone.

 II.  VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

3. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.

4. Varžybų vykdytojai –Vilniaus miesto sporto mokykla „Tauras“ (8 5) 276 7501, el. p. smtauras@gmail.com.

 III.  VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

5. Varžybos vyks:

2007 m. gimimo ir jaunesnių – kovo 6 d. 14:30 val., sporto mokyklos „Tauras“ šaškių ir šachmatų skyriuje, Kaštonų g. 2-53, Vilnius.

5 – 12 klasių – kovo 13 d. 14:30 val., sporto mokyklos „Tauras“ šaškių ir šachmatų skyriuje, Kaštonų g. 2-53, Vilnius.

 IV. DALYVIAI

6. Varžybose dalyvauja Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų mokinių komandos.

7. Dalyvių amžius – pradinių klasių 2007 m. gimimo ir jaunesni, 5-12 klasių moksleiviams amžius neribojamas.

8. Komanda sudėtis – 1 mergina ir 3 vaikinai. Mergina gali žaisti už vaikiną.

 V.  NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

9. Komandų laimėtos vietos nustatomos pagal komandų surinktus taškus. Už laimėtą mačą skiriami 2 taškai, už lygiąsias 1 taškas, pralaimėjus 0 taškų.

 VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

10. Varžybų laimėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir sportiniu inventoriumi;

11. Prizines vietas užėmusių komandų dalyviai ir vadovai apdovanojami taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir sportiniu inventoriumi.

 

PASTABOS:

  1. Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ tel. nr. (8 5) 276 7501, el. paštas: smtauras@gmail.com.
  2. Atvykus į varžybas teisėjų kolegijai būtina pateikti mokinių pažymėjimus, mokyklos direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą komandos vardinę paraišką leidžiančią dalyvauti varžybose.
  3. Varžybų vyriausiasis teisėjas priima visus sprendimus, susijusius su Nuostatuose nenumatytais atvejais, o reikalui esant, kreipiamasi į Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentą ir VšĮ ,,Sveikas miestas“.
  4. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą teisėjų komisijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
  5. Informacija apie varžybas skelbiama www.smtauras.lt ir www.sveikasmiestas.lt/zaidynes.
  6. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių šaškių varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių šaškių varžybose. Dėl komandos komandiravimo dalyvauti zoninėse, tarpzoninėse, finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorių Egidijų Šustauską mob. tel. 8 60117254 zaidynes@sveikasmiestas.lt.
  7. Mokyklos dalyvės dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.

________________________