VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ŠACHMATŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ŠACHMATŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI

2017-2018 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

ŠACHMATŲ VARŽYBŲ

NUOSTATAI

 I.  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.

2. Uždaviniai:

2.1  didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2  suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3  Populiarinti šachmatų sportą Vilniaus miesto mokyklų ir mokinių tarpe;

2.4  skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių stalo teniso varžybose varžybose.

2.5  Išsiaiškinti pajėgiausias Vilniaus miesto mokyklų šachmatų 2007 m. gimimimo ir jaunesnių ir 5 – 12 klasių komandas, kurios atstovaus Vilniaus mistą Lietuvos mokyklų žaidynių šachmatų varžybose 2018 m. vasario 3 d. Jonavoje.

 II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

3. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.

4. Varžybų vykdytojai –Vilniaus miesto sporto mokykla „Tauras“ (8 5) 276 7501, el. p. smtauras@gmail.com.

III.  VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

5. Varžybos vyks:

2007 m. gimimo ir jaunesnių – sausio 18 d. 15:30 val., sporto mokykloje „Tauras“

5 – 12 klasių – sausio 25 d. 15:30 val., sporto mokykloje „Tauras“

5.1. Komandų atvykimas – 30 min. iki varžybų pradžios.

IV. DALYVIAI

7. Varžybose dalyvauja Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų mokinių komandos.

8. Dalyvių amžius – pradinių klasių 2007 m. gimimo ir jaunesni, 5-12 klasių moksleiviams amžius neribojamas.

9. Komanda mišri – 1 mergina ir 3 vaikinai (3 bendros lentos, kur gali žaisti vaikinai ir merginos, ir ketvirtoji – merginų lenta); komandai leidžiama atsivežti 1 atsarginį žaidėją.

 V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

10. Varžybos vyksta šveicariška sistema. Priklausomai nuo dalyvaujančių komandų skaičiaus žaidžiama 6 arba 7 ratai. Laiko kontrolė: 12 min. + 5 sec.

11. Komandų užimtos vietos numatomos pagal didžiausią komandinių taškų sumą MP: už laimetą partiją skiriami 2 taškai, už lygiąsias – 1 taškas , o už pralaimėjimą – 0 takų.

12. Esant vienodam MP rodikliams, laimėtoją lemia:

12.1. visų komandos dalyvių surinkti taškai;

12.2. geresnis rezutatas 1-oje lentoje ir t.t.

 VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

13. Varžybų laimėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir sportiniu inventoriumi;

14. Prizines vietas užėmusių komandų dalyviai ir vadovai apdovanojami taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir sportiniu inventoriumi.

 

PASTABOS:

  1. Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ tel. nr. (8 5) 276 7501, el. paštas: smtauras@gmail.com.
  2. Atvykus į varžybas teisėjų kolegijai būtina pateikti mokinių pažymėjimus, mokyklos direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą komandos vardinę paraišką leidžiančią dalyvauti varžybose.
  3. Varžybų vyriausiasis teisėjas priima visus sprendimus, susijusius su Nuostatuose nenumatytais atvejais, o reikalui esant, kreipiamasi į Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentą ir VšĮ ,,Sveikas miestas“.
  4. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą teisėjų komisijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
  5. Informacija apie varžybas skelbiama www.smtauras.lt ir www.sveikasmiestas.lt/zaidynes.
  6. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių šachmatų varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių šachmatų varžybose. Dėl komandos komandiravimo dalyvauti zoninėse, tarpzoninėse, finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorių Egidijų Šustauską mob. tel. 8 60117254 zaidynes@sveikasmiestas.lt.
  7. Mokyklos dalyvės dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.

________________________