VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KREPŠINIO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KREPŠINIO VARŽYBŲ NUOSTATAI

 

2017- 2018 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

KREPŠINIO VARŽYBŲ

NUOSTATAI

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.
 2.  Uždaviniai:

2.1. didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2. suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3. skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių krepšinio varžybose.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

 1. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.
 2. Varžybų vykdytojai – Vilniaus krepšinio mokykla.
 3. 2018 m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių krepšinio varžybų vyriausioji varžybų teisėja ir atsakinga už varžybų vykdymą – Liuda Kuzminskienė, mob. tel. 8 685 39977, el. paštas liuda@vilniauskm.lt.

 

III. DALYVIAI IR VYKDYMO LAIKAS

 

 1. Krepšinio varžybose gali dalyvauti: 2002 metų gimimo ir jaunesni mokiniai;
 2. Komandas sudėtis – 12 mokinių berniukų ir mergaičių komandose ir 1 mokytojas-komandos vadovas.
 3.  Varžybos vyks: 2002 metų gimimo ir jaunesniems mokiniams 2018 m. sausio – balandžio mėnesiais.
 4. 2018 m. m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių krepšinio varžybų 2002 metų gimimo ir jaunesnių mergaičių ir berniukų komandos nugalėtojos 2018 balandžio 20-22 dienomis dalyvaus Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse krepšinio varžybose Vilniuje.

 

IV. VYKDYMO SĄLYGOS

 

 1. Varžybos vyks pagal patvirtintą varžybų reglamentą ir varžybų vykdymo sistema priklausys nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus dalyvauti varžybose.
 2. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių krepšinio varžybos vykdomos pagal oficialias FIBA krepšinio taisykles.
 3.  Žaidžiami 4 kėliniai po 10 min., pratęsimai – po 5 min;

3.1 už pergalę skiriami 2 taškai, pralaimėjus – 1 taškas, neatvykus į rungtynes – 0 taškų.

 1. Komandų užimtoji vieta nustatoma pagal didžiausią surinktų taškų sumą;

13.1                 dviem komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama jų tarpusavio rungtynių nugalėtojui.

 1. Salės šeimininkai aprūpina rungtynėse dalyvaujančias komandas kamuoliais (4 vnt.) pramankštai. Varžybose pirmenybė teikiama geresnės kokybės kamuoliams.
 2. Varžybų šeimininkai visiškai atsako už tvarką aikštėje, žiūrovų elgesį varžybų vykdymo metu ir joms pasibaigus.
 3. Pasibaigus rungtynėms, varžybų šeimininkė varžybų rezultatą sekančią dieną praneša vyriausiajai varžybų teisėjai atsakingai už varžybų vykdymą Liudai Kuzminskienei, el. paštas liuda@vilniauskm.lt; mob. tel. 8 685 39977.

 

V. DALYVIŲ REGISTRACIJA, PARAIŠKOS

 

 1. Vardinėje paraiškoje (pridedama) komandos gali registruoti 16 žaidėjų.
 2. Rungtynių protokole leidžiama registruoti 12 žaidėjų.
 3. Visose rungtynėse komandos vadovas teisėjų kolegijai privalo pateikti mokyklos direktoriaus parašu ir spaudu patvirtintą ir gydytojo vizuotą mokinių vardinę  paraišką dalyvauti varžybose.
 4. Vardinės paraiškos pateikiamos el. paštu liuda@vilniauskm.lt iki 2018 m. sausio 25 d.

 

VI. APDOVANOJIMAS

 

Vilniaus miesto mokyklų žaidynių krepšinio varžybų komandos nugalėtojos ir prizininkės, apdovanojamos taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir prizais, dalyviai – atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais.

 

Pastabos:

 1. Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į varžybų vyriausiąją teisėją Liudą Kuzminskienę,  el. paštu  liuda@vilniauskm.lt; mob. tel. 8 685 39977.
 2. Atvykus į varžybas teisėjų kolegijai būtina pateikti mokinių pažymėjimus, mokyklos direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą komandos vardinę paraišką leidžiančią dalyvauti varžybose.
 3. Varžybų vyriausiasis teisėjas priima visus sprendimus, susijusius su Nuostatuose nenumatytais atvejais, o reikalui esant, kreipiamasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorių Egidijų Šustauską mob. tel. 8 6 011 7254 el. Paštas: zaidynes@sveikasmiestas.lt.
 4. Už mokinių atvykimą, išvykimą, laisvalaikį ir saugumą atsakingi mokytojai – komandų vadovai.
 5. Informacija apie varžybas skelbiama www.vilniauskm.lt ir http://www.sveikasmiestas.lt/zaidynes .
 6. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių krepšinio varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių krepšinio varžybose dėl komandos komandiravimo dalyvauti zoninėse, tarpzoninėse, finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorių Egidijų Šustauską mob. tel. 8 6 011 7254 zaidynes@sveikasmiestas.lt.
 7. Mokyklos dalyvės  dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.