SVARSČIŲ KILNOJIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

SVARSČIŲ KILNOJIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI

2017-2018 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

SVARSČIŲ KILNOJIMO VARŽYBŲ

NUOSTATAI

 

I.                   TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.

2. Uždaviniai:

2.1. įtraukti mokinius į pilietinį, tautinį ugdymą per sporto sąjūdį;

2.2. didinti mokinių motyvaciją užsiimant aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi;

2.3.  ieškoti naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose.

 

II.                VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

3. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.

4. Varžybų vykdytojai –Vilniaus miesto sporto centras, Dvikovės sporto šakų skyrius (kontaktinis asmuo Mantas Ilgūnas, tel. +370 608 32008).

 

III.             VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

5. Varžybos vyks 2017 m. lapkričio 29 d., Vilniaus Naujininkų mokyklos (Šaltkalvių g., 32 sunkiosios atletikos sporto salėje).

5.1. Dalyvių atvykimas ir svėrimas nuo 14.00 –14.30 val.

5.2. Varžybų pradžia – 14.30 val.

6. Mokyklų svarsčių kilnojimo varžybų komandos norinčios registruotis dalyvauti

žaidynių sunkiosios atletikos varžybose, vardines paraiškas (pridedama) privalo pateikti iki 2017 m. lapkričio 26 d. Vilniaus miesto sporto centro Dvikovės sporto šakų skyriui el. paštu dvikoves@vilnius.lt.

IV.             DALYVIAI

7. Varžybose dalyvauja Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų mokinių komandos.

8. Dalyvių amžius neribojamas. Komandos sudėtis – 8 dalyviai ir komandos vadovas. Dalyvių skaičius vienoje svorio kategorijoje neribojamas.

9. Dalyvių svorio kategorijos: merginos absoliuti kategorija; vaikinai iki 53, 58, 63, 68, 73, 78, 85 ir daugiau kaip 85 kg.

V.                PROGRAMA

10. Veiksmai vaikinams:

10.1. stūmimas: du svarsčiai po 16 arba po 24 kg. stumiami abiem rankom nuo krūtinės aukštyn ant ištiestų rankų. Galutinis veiksmo rezultatas – išstumti abu svarsčiai daugiausia kartų pagal galiojančias taisykles, vienas stūmimas 16 kg svarsčiais – 1 taškas, 24 kg. svarsčiais – 2 taškai;

10.2. rovimas: 16 arba 24 kg. svarstis raunamas viena, paskui kita ranka. Galutinis veiksmo rezultatas – išrautas svarstis pagal galiojančias taisykles, vienas rovimas 16 kg. svarstis – 0,5 taško, 24 kg. svarstis – 1 taškas.

10.3. Rezultatas skaičiuojamas, kol svarstis neiškrenta iš rankos.  Atliekant rovimo veiksmą, ilsėtis galima, kai svarstis yra virš galvos.

11. Veiksmas merginoms:

11.1. merginos atlieka tik rovimo veiksmą. 12 arba 16 kg .svarstis raunamas viena, paskui kita ranka. Galutinis rezultatas: vienas rovimas 12 kg. svarstis 0,5 taško, 16 kg. – 1 taškas. Rezultatas skaičiuojamas, kol svarstis neiškrenta iš rankos. Atliekant rovimo veiksmą, ilsėtis galima, kai svarstis yra virš galvos.

12. Visa papildoma informacija apie svarsčių kilnojimo taisykles: www.svarstis.lt;

13. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių svarsčių kilnojimo varžybų komanda nugalėtoja 2017 m. gruodžio 15-17 d. dalyvauja Lietuvos mokyklų žaidynių svarsčių kilnojimo tarpzoninėse varžybose Švenčionių rajone, kontaktinis tel. (8 618) 576 87;

 

VI.             NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

14. Įskaiton imama po 16 geriausių kiekvienos svorio kategorijos rezultatų, už I vietą skiriama 19 taškų, II – 17, III – 15, IV – 13, V – 12 taškų, ir t. t ., už XVI vietą – 1 taškas.

14.1. Laimi komanda, surinkusi daugiausiai taškų. Surinkus vienodą taškų sumą, pirmenybė teikiama komandai, kurios dalyviai užėmė daugiau pirmųjų, antrųjų, trečiųjų ar tolimesnių vietų.

14.2. Komandai įskaitomi 7-ių mokinių geriausi rezultatai (iš startuojančių 8 mokinių).

 

VII.          KOMANDŲ PRIĖMIMAS

15. Vilniaus miesto sporto centro, Dvikovės sporto šakų specialistas Mantas Ilgūnas, tel. +370 608 32008  atsako už varžyboms parengtą sporto bazę ir inventorių, atsako už teisėjų kolegijų sudėtį, pasirūpina medicinos personalu.

16. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, dokumentų pateikimą, tinkamą mokinių elgesį per varžybas ir laisvalaikio metu.

17. Komandos vadovai, atvykę į varžybas, teisėjų kolegijai pateikia:

18.1. mokyklos patvirtintą vizuotą paraišką, kurioje nurodoma:

18.2. mokyklos pavadinimas, dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, vadovo vardas, pavardė;

18.3. sveikatos priežiūros specialisto vizuota arba vaiko sveikatos pažymėjimas (Forma Nr. 027-1/a), kurioje nurodyta, kad vaiko sveikata atitinka pagrindinės fizinio ugdymo grupės reikalavimus, arba Sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (Forma Nr. 068/a).

18.4. pateikiami ir mokinių pažymėjimai su nuotraukomis.

19. Jeigu  į varžybas mokykla atsiveža teisėją jis turi būti įtrauktas į varžybų teisėjavimą.

20. Varžybas finansuoja, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.

  1. VIII.       DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

21. Varžybų laimėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis ir sportiniu inventoriumi;

21.1. komandų laimėtojų ir prizininkių dalyviai, jų mokytojai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais.

PASTABOS:

1. Visais varžybų klausimais kreiptis į varžybų vyriausiąjį teisėją.

2. Teisėjų kolegija priima visus sprendimus, susijusius su nuostatuose nenumatytais atvejais.

________________________