2018-2019 M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ TINKLINIO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

2018-2019 M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ TINKLINIO VARŽYBŲ NUOSTATAI

 1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.
 2. Uždaviniai:

2.1  didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2  suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3  populiarinti tinklinio sportą Vilniaus miesto mokyklų ir mokinių tarpe;

2.4  kelti jaunųjų tinklininkų meistriškumą, vykdyti gabių ir perspektyvių mokinių atranką į sporto mokyklos tinklinio skyrių;

2.5  skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių tinklinio varžybose.

2.6. išsiaiškinti pajėgiausias Vilniaus miesto mokyklų tinklinio mergaičių ir berniukų komandas, kurios atstovaus Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse tinklinio varžybose 2019 m. kovo 22-24 dienomis, Vilniaus rajone.

 

           II. ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI

 1. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.
 2. Varžybų vykdytojai –Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ (8 5) 276 7501, el. p. info@smtauras.lt;Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklos.
 3. Varžybų vyr. teisėjas –Kęstutis Galdikas,  Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ treneris, 861812271 el.p. info@smtauras.lt. Varžybų vyr. sekretorė Asta JansonienėVilniaus sporto mokyklos „Tauras“ trenerė, 869986260 el.p. info@smtauras.lt

 

    III.   DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti Vilniaus miesto bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų mergaičių ir berniukų komandos.
 2. Dalyvių amžius – 2002 metų gimimo ir jaunesni.
 3. Komandos sudėtis – 10 mokinių, 1 treneris-mokytojas ir teisėjas (mergaičių ir berniukų komandose).

                                                                            

   IV.   VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA 

 1. Komandos, pateikusios paraiškas dalyvauti Vilniaus miesto mokyklų žaidynių tinklinio varžybose, suskirstomos į pogrupius teritoriniu principu. Žaidžiama iš dviejų laimėtų setų.
 2. Esant rezultatui 1:1 žaidžiamas trečias setas iki 15 taškų.
 3. Dvejoms komandoms surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama jų tarpusavio susitikimo nugalėtojai.
 4. Trims komandoms surinkus vienodai taškų, skaičiuojamas laimėtų ir pralaimėtų setų santykis, tarp visų varžybose dalyvaujančių komandų.
 5.  Lygybės atveju, skaičiuojamas laimėtų ir pralaimėtų rungtynėse taškų skirtumas.
 6. 6.    Varžybos  vyks 2019 m. nuo kovo 1 d. iki kovo 13 dienos. Finalinės varžybos kovo 13 dieną.

 

 

   V.  APDOVANOJIMAS

 

 1. Komandos iškovojusios prizines vietas, apdovanojamos taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir prizais.
 2. Prizines vietas užėmusių komandų dalyviai ir vadovai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais.

 

           VI.  KOMANDŲ REGISTRACIJA DALYVAUTI VARŽYBOSE 

 1. Vilniaus miesto bendrojo lavinimo ugdymo įstaigos iki 2019 m. vasario 15 d.imtinai pateikia Vilniaus sporto mokyklai ,,Tauras“ el. paštu info@smtauras.ltvardinę paraišką (pridedama)komandų ir žaidėjų registravimui. Paraiškoje turi būti įrašyta: dalyvio vardas, pavardė, pilna gimimo data ir gydytojo viza. Paraišką pasirašo mokyklos direktorius ir komandos treneris-mokytojas, taip pat vardinėje paraiškoje turi būti nurodyta salė, kurioje bus žaidžiamos varžybos, adresas ir kontaktinio asmens tel. numeris.

 

PASTABOS:

 1. Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į varžybų vyriausiąjį teisėją Kęstutį Galdiką. Visose varžybose komandos vadovas teisėjų kolegijai pateikia mokinių pažymėjimus, mokyklos direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą vardinę  paraišką.
 2. Mokyklos, kurių sporto bazėse rengiamos varžybos, paruošia varžyboms sporto bazę ir reikalingą inventorių varžybų vykdymui, pasirūpina medicinos personalu.
 3. Komandų vadovai patys teiraujasi dėl varžybų vykdymo vietos ir laiko.
 4. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą teisėjų komisijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
 5. Varžybų vyriausiasis teisėjas priima visus sprendimus, susijusius su Nuostatuose nenumatytais atvejais, o reikalui esant, kreipiamasi į Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentą ir VšĮ ,,Sveikas miestas“.
 6. Informacija apie varžybas skelbiama www.sveikasmiestas.lt/zaidynes
 7. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių tinklinio varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių tinklinio varžybose dėl komandos komandiravimo dalyvauti zoninėse, tarpzoninėse, finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorę Genovaitę Astrauskienę mob. telf. 861207507 zaidynes@sveikasmiestas.lt.; genovaiteastrauskiene614@gmail.com
 8. Mokyklos dalyvės  dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.

__________________________________

 

ARTĖJANTYS RENGINIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

TINKLINIO (2002 M.G. IR JAUN.)  VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklospavadinimas

MERGINŲ KOMANDOS

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojoviza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

Komandostreneris:                                                    _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________________                                                            (telefonas, el. paštoadresas)      

Teisėjas (ai))                                  ______________________________________________________

(vardas, pavardė)

Pastaba                                          ______________________________________________________

(arturitegalimybęvykdytitinkliniovaržybas)

                                                        

 

Mokyklosdirektorius                                                 _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

TINKLINIO  (2002 M.G. IR JAUN.) VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklospavadinimas

VAIKINŲ KOMANDOS

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojoviza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Komandostreneris:                                                    _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________________                                                            (telefonas, el. paštoadresas)      

Teisėjas (ai))                                  ______________________________________________________

(vardas, pavardė)

Pastaba                                          ______________________________________________________

(arturitegalimybęvykdytitinkliniovaržybas)

                                                        

 

Mokyklosdirektorius                                                 _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.VKTAI