2018–2019 M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ŠTANGOS SPAUDIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

2018–2019 M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ŠTANGOS SPAUDIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI

  I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.

2. Uždaviniai:

2.1.  didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2.  suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3.  skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių štangos spaudimo tarpzoninėse varžybose 2019 m. kovo 1-3 dienomis (vieta derinama).

 

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

3. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.

4. Varžybų vykdytojai –Vilniaus miesto sporto centras, Dvikovės sporto šakų skyrius (kontaktinis asmuo Mantas Ilgūnas, tel. +370 608 32008)

 

III. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

5. Varžybos vyks 2019 m. vasario 12 d. Vilniaus Naujininkų vidurinėje mokykloje, Šaltkalvių g. 32.

5.1  Į varžybas atvykstama iki 13:00 val.

5.2  Svėrimas 13.00 – 14.00 val.

5.3  Varžybų pradžia 14.00 val.

5.4  Komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių štangos spaudimo varžybų nugalėtoja, 2019 m. kovo 1-3 dienomis dalyvaus Lietuvos mokyklų žaidynių štangos spaudimo tarpzoninėse varžybose (vieta derinama).

IV. DALYVIAI

6. Varžybose dalyvauja Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų komandos.

7. Dalyvių svorio kategorijos: merginos iki 57 kg ir daugiau kaip 57 kg., vaikinai 53, 59, 66, 74, 83, 93, 105 ir daugiau kaip 105 kg.

8. Komandos sudėtis – 8 dalyviai ir komandos vadovas.

9. Dalyvių amžius 14 metų ir vyresni.

V. PROGRAMA 

10. Varžybos vykdamos pagal jėgos trikovės taisykles.

11. Veiksmui atlikti duodami trys bandymai. Įskaitomas geriausias rezultatas. Svoris mažiausiai didinamas kas 2,5 kg. Lietuvos moksleivių rekordai gali būti didinami 0,5 kg.

12. Sportinė apranga. Trumpa. Marškinėliai trumpomis rankovėmis, neuždengiantys alkūnių. Kelnaitės turi būti aptemtos, nedengti kelių. Galima startuoti su sportiniu triko. Leidžiama naudoti diržą ir rankų riešus.

 

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

13. Įskaiton imama po 16 geriausių kiekvienos svorio kategorijos rezultatų, už I vietą skiriama 19 tšk., II – 17, III – 15, IV – 13, V – 12 tšk., ir t. t ., už XVI vietą – 1 taškas.

13.1 Laimi komanda, surinkusi daugiausiai taškų. Surinkus vienodą taškų sumą, pirmenybė teikiama komandai, kurios dalyviai užėmė daugiau pirmųjų, antrųjų, trečiųjų ar tolimesnių vietų.

13.2 Komandai įskaitomi 6-ių mokinių geriausi rezultatai (iš startuojančių 8 mokinių)

 

VII. PARAIŠKOS

14. Komandos paraiškas, nurodant dalyvių svorio kategorijas siunčia iki 2019 m. vasario 11d. el. paštu: dvikoves@vilnius.lt

15. Komandos mokytojai (vadovai), iki 2019 m. vasario 11d. pateikę paraiškas dalyvauti ir atvykę į varžybas, teisėjų kolegijai pateikia vardines paraiškas ir mokinių pažymėjimus (pridedama).

16. Visa papildoma informacija dvikoves@vilnius.ltarba tel. +370 608 32008.

 

VIII. APDOVANOJIMAI

17. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių štangos spaudimo varžybų komandos nugalėtojos ir prizininkės, apdovanojamos taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir prizais, dalyviai – atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais.

 

Pastabos:

1. Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į varžybų vykdytojus (kontaktinis asmuo Mantas Ilgūnas, dvikoves@vilnius.lt arba tel. 8 608 32008).

2. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą teisėjų kolegijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.

3. Informacija apie varžybas skelbiamawww.sveikasmiestas.lt/žaidynes

4. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių štangos spaudimo varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių štangos spaudimo varžybose dėl komandos komandiravimo dalyvauti tarpzoninėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorę Genovaitę Astrauskienę mob. tel. 8 61207507 el.paštaszaidynes@sveikasmiestas.lt , genovaiteastrauskiene@gmail.com

5. Mokyklos dalyvės  dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

ŠTANGOS  SPAUDIMO  VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

KOMANDOS VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojo viza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

Komandos treneris:                                  _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                                       (telefonas, el. pašto adresas)                  

 

Teisėjas (ai))                                            _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

                                          

 

Mokyklos direktorius                               _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.