2018-2019 M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ 5X5 FUTBOLO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

2018-2019 M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ 5X5 FUTBOLO VARŽYBŲ NUOSTATAI

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

5X5 FUTBOLO VARŽYBŲ NUOSTATAI

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Skatinti mokinius sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi.

Populiarinti olimpinį sąjūdį, mokinių garbingos kovos ir kilnaus elgesio principus.

Rūpintis mokinių naujų fizinio aktyvumo formų ir sporto laimėjimų sklaida.

Rasti, ugdyti ir parengti itin gabius vaikus respublikinėms, tarptautinėms mokinių futbolo varžyboms.

Išaiškinti Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų futbolo komandų čempionus ir prizininkus.

 

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.

Varžybų vykdytojai – viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“ ir Vilniaus futbolo mokykla (P. Žadeikos g. 2 LT-06318), tel. 272 7949 el. p, info@vilniausfm.lt

Varžybų vyriausiasis teisėjas  – Kęstutis Paknys, Vilniaus futbolo mokyklos direktorius, tel. 272 7949, tel. 8687 37730;  el. pastas futbolo.mokykla@gmail.com; info@vilniausfm.lt

Varžybų vyriausiasis sekretorius – Algimantas Puodžiūnas, Vilniaus futbolo mokyklos direktoriaus pavaduotojas, tel. 272 7949, el. pastas info@vilniausfm.lt

 

III. LAIKAS IR VIETA 

Vilniaus miesto mokyklų futbolo komandų vadovų pasitarimas vyks 2018 m. lapkričio 8 dieną15:00 val. Vilniaus futbolo mokykloje (Vilniaus Fabijoniškių  mokyklos patalpose – P. Žadeikos g. 2).

Varžybų vykdymo vieta ir laikas bus nurodyta varžybų tvarkaraščiuose.

Varžybos vyks 2018 m. lapkričio mėnesį- gruodžio mėn..

IV. DALYVIAI 

Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų atskirai berniukų ir mergaičių komandos.

Vaikinų amžius – 2005 m. gimimo ir jaunesni, merginų – 2004 m. gimimo ir jaunesnės

Komandos sudėtis – 12 dalyvių ir 1 mokytojas-komandos vadovas bei 1 teisėjas. Aikštėje žaidžia po 5-is  kiekvienos komandos žaidėjus.

 

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR VYKDYMO TVARKA

Pirmajame varžybų etape komandos suskirstomos į  pogrupius ir žaidžia teritoriniu principu.

Antrajame varžybų etape pogrupių nugalėtojai patenka į atkrintamąsias varžybas.

Atkrintamųjų varžybų nugalėtojai žaidžia pusfinaliuose. Pusfinalių nugalėtojai žaidžia dėl pirmų – antrų vietų, pralaimėjusios komandos dėl trečių – ketvirtų vietų.

Varžybų nugalėtojas nustatomas:

Pagal didžiausią surinktų taškų sumą visuose susitikimuose.

Esant lygiai taškų sumai:

Dviem ir daugiau komandų surinkus vienodai taškų, vieta nustatoma pagal geresnius rodiklius tarpusavio susitikimuose.

Jei šie rodikliai vienodi – pagal bendrą įvarčių skirtumą visuose susitikimuose.

Pagal didesnį pergalių skaičių visuose susitikimuose.

Pagal didesnį įmuštų įvarčių skaičių visuose susitikimuose.

Burtų traukimo tvarka.

Rungtynių trukmė – du kėliniai po 15 min. su 5 min. pertrauka.

Varžybose teisėjaujama pagal mažojo futbolo taisykles. Visi nusižengimai traktuojami kaip laisvieji smūgiai, išskyrus baudinius, kurie vykdomi nuo 9 m. atžymos.

Už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų.

Varžybos vyks pagal patvirtintą varžybų reglamentą ir varžybų vykdymo sistema priklausys nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus dalyvauti varžybose.

 

V. DALYVIŲ REGISTRACIJA, PARAIŠKOS

Vardinėje paraiškoje (pridedama) komandos gali registruoti 16 žaidėjų.

Rungtynių protokole leidžiama registruoti 12 žaidėjų.

Visose rungtynėse komandos vadovas teisėjų kolegijai privalo pateikti mokyklos direktoriaus parašu ir spaudu patvirtintą ir gydytojo vizuotą mokinių vardinę paraišką dalyvauti varžybose.

 

VI. APDOVANOJIMAI

Futbolo varžybų komandos nugalėtojos ir prizininkės, apdovanojamos taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir prizais, dalyviai – atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais.

 

Pastabos:

1. Visais varžybų vykdymo Klausimais kreiptis į varžybų vyriausiąją  teisėją   Kęstutį Paknį, Vilniaus futbolo mokyklos direktorių, tel.  272 7949, m. tel. 8687 37730;  el.p. futbolo.mokykla@vilnius.lt

2. Atvykus į varžybas teisėjų kolegijai būtina pateikti mokinių pažymėjimus, mokyklos direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą komandos vardinę paraišką leidžiančią dalyvauti varžybose.

3. Varžybų vyriausiasis teisėjas priima visus sprendimus, susijusius su Nuostatuose nenumatytais atvejais, o reikalui esant, kreipiamasi į Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentą.

4. Už mokinių atvykimą, išvykimą, laisvalaikį ir saugumą atsakingi mokytojai – komandų vadovai.

5. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių futbolo varžybų merginų komanda nugalėtoja 2018 m. lapkričio 30 – gruodžio 1-2 dienomis dalyvauja Lietuvos mokyklų žaidynių futbolo varžybų zoninėse varžybose  Ukmergėje  tel. 8340 51500

5.1. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių futbolo varžybų vaikinų komanda nugalėtoja 2018 m. gruodžio 7-9  dienomis  dalyvauja Lietuvos mokyklų žaidynių futbolo varžybų zoninėse varžybose Vilniuje  tel. 8612 07507.

6. Zoninių varžybų porgrupių laimėtojai patenka į tarpzonines varžybas. Tarpzoninių varžybų pogrupių  nugalėtojai patenka į finalines varžybas.

___________________________

 

PARAIŠKOS ATSISIŲSTI GALITE ČIA: 2018 futbolas VMŽ-Paraiškos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

5X5 FUTBOLO (2004 M.G. IR JAUN.)  VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

MERGINŲ KOMANDOS

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojo viza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

 

Komandos treneriai:                 _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                         (telefonas, el. pašto adresas)   

 

Teisėjas (ai))                                        _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

                  

 

Mokyklos direktorius               _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.

 

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

5X5 FUTBOLO (2005 M.G. IR JAUN.) VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

VAIKINŲ KOMANDOS

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojo viza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

 

Komandos treneriai:                 _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                         (telefonas, el. pašto adresas)   

 

Teisėjas (ai))                                        _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Mokyklos direktorius               _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.