2018-2019 m. m. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ BADMINTONO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

2018-2019 m. m. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ BADMINTONO VARŽYBŲ NUOSTATAI

2018-2019 m. m. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

BADMINTONO VARŽYBŲ

NUOSTATAI

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.

 

2. Uždaviniai:

2.1. Didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2. Suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3. Populiarinti badmintono sportą Vilniaus miesto mokyklų ir mokinių tarpe;

2.4. Kelti jaunųjų badmintono žaidėjų meistriškumą.

2.5. Sudaryti integracijos per sportą galimybes neįgaliems arba silpnos sveikatos mokiniams;

2.6. Skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių badmintono varžybose.

 

3. Išsiaiškinti pajėgiausias Vilniaus miesto mokyklų badmintono mergaičių ir berniukų komandas, kurios atstovaus Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių finalinėse varžybose 2019 m. kovo 16 dieną, Tauragėje.

II. VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

4. Varžybos vyks 2019 m. vasario 28 d. (ketvirtadienį)Vilniaus A. Puškino mokykloje, adresu: Gabijos g. 8, (Pašilaičiai).
5. Atvykimas į sporto salę, paraiškų tikslinimas 10.30. Varžybų pradžia: 11.00 val.
6. Numatoma pabaiga ir nugalėtojų apdovanojimai apie 16.00 val.

III. VYKDYTOJAI IR KOORDINATORIAI

7. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.
8. Varžybų vykdytojai – Vilniaus sporto mokykla „Tauras“, el.paštas info@smtauras.ltir Vilniaus A.Puškino mokykla.
9.  Vyr. teisėjas – Genadijus Plavinas, tel. 8 699 40918, el. paštas:vilnius@badminton.lt

 

IV.DALYVIAI

10. Varžybose gali dalyvauti Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų mergaičių ir berniukų komandos. Dalyvių amžius neribojamas.
11. Komandos sudėtis – 3 mokiniai ir mokytojas berniukų ir mergaičių komandose. Komanda gali būti ir nepilnos sudėties: bent 2 sportininkai (vienas dalyvis negali atstovauti komandai).

 

V. VYKDYMO SISTEMA

12. Varžybos komandinės.
13. Berniukų ir mergaičių komandos rungtyniauja atskirai.
14. Pirmajame etape komandos suskirstomos į pogrupius, atsižvelgiant į žaidėjų suminį reitingą. Komandos, kuriose žaidėjai neturi reitingo atrenkamos burtų keliu. Pogrupiuose žaidžiama rato sistema. Pogrupių komandos nugalėtojos patenka į atkrintamąsias varžybas, kur toliau žaidžiama dėl prizinių vietų.
15. Komandinis susitikimas susideda iš 3-jų žaidimų: dviejų vienetų ir dvejeto.
16. Pogrupiuose komandiniame susitikime turi būti žaidžiami visi  trys žaidimai. Atkrintamajame etape žaidžiama iki dviejų pergalių.

17. Pogrupiuose trims ar daugiau komandų surinkus vienodai taškų, jų vietas lemia: laimėtų-pralaimėtų susitikimų, taškų skirtumas, dvejeto geresnis rezultatas.
18. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, sistema gali keistis.

VI. PARAIŠKOS

19. Į parašką sportininkai surašomi pajėgumo tvarka, turintis LBF reitingą, sutinkamai su juo.
20. Preliminarias paraiškas su pavardėmis  iki 2019 m. vasario 14 d.  prašome  atsiųsti vyr. teisėjui – Genadijui Plavinui   tel. 869940918, el. paštu:vilnius@badminton.lt ,  nurodant vadovo vardą, pavardę, mob. telefoną. Paraiškos forma – žr. priedą.
21. Varžybose komandos vadovas teisėjų kolegijai pateikia mokyklos direktoriaus patvirtintą ir sveikatos priežiūros specialisto vizuotą vardinę  paraišką ir moksleivio pažymėjimus su  fotonuotraukomis.

VII. APDOVANOJIMAS

22. Komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos taurėmis ir atitinkamo laipsnio diplomais ir prizais. Prizinių vietų komandų dalyviai ir vadovai apdovanojami medaliais ir atitinkamo laipsnio diplomais.

VIII. PASTABOS

23.Įėjimas į sporto salė visiems varžybų dalyviams, vadovams, sirgaliams leidžiamas tik su sportine, netepančių padu avalyne.

24. Visais varžybų organizavimo ir vykdymo klausimais prašome kreiptis į varžybų vyriausiąjį teisėją.

25. Komandų vadovai patys teiraujasi dėl varžybų vietos ir laiko.

26. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą komisijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.

27. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių badmintono varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių badmintono varžybose dėl komandos komandiravimo dalyvauti finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorę Genovaitę Astrauskienę mob. tel. 8 61207507, zaidynes@sveikasmiestas.ltgenovaiteastrauskiene614@gmail.com

28. Mokyklos dalyvės  dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.

_____________________________

 

______________________________________________________

 Mokyklos  pavadinimas

2018-2019 m. m. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

BADMINTONO  VARŽYBŲ

MERGINŲ KOMANDOS 

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Klasė Pilna gimimo data

Gydytojo viza

1.
2.
3.
4.

 

 

Komandos mokytojas:            _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                    (telefonas, el. pašto adresas)

 

Teisėjas (ai))                                      _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                               (telefonas, el. pašto adresas)

 

Mokyklos direktorius_____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

A.V.

 

 

 

_________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

2018-2019 m. m. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

BADMINTONO   VARŽYBŲ 

VAIKINŲ KOMANDOS 

VARDINĖ PARAIŠKA

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Klasė Pilna gimimo data

Gydytojo viza

1.
2.
3.
4.

 

 

Komandos mokytojas:            _____________________________________________

        (vardas, pavardė, parašas)

 

____________________________________________              (telefonas, el. pašto adresas)

 

Teisėjas (ai))                          _____________________________________________

          (vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                    (telefonas, el. pašto adresas)

 

Mokyklos direktorius            _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

A.V.