VILNIAUS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ VIRVĖS TRAUKIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

VILNIAUS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ VIRVĖS TRAUKIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ

VIRVĖS TRAUKIMO  VARŽYBŲ

N U O S T A T A I

 I.  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

  1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.
  2. Uždaviniai:

2.1  didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2  suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3  skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių virvės traukimo varžybose.

 II.  ORGANNIZATORIAI

 

3. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.

4. Varžybų vykdytojai –Vilniaus miesto sporto centras, Dvikovės sporto šakų skyrius (kontaktinis asmuo – dvikovės sporto šakų skyriaus specialistas Mantas Ilgūnas, tel. 8 608 32008).

 III. Vykdymo laikas ir vieta

5. Varžybos vyks – 2018  m. balandžio 25 d.  Vilniaus Vingio parko stadione.

5.1. 2018 m. balandžio 25 d. komandų atvykimas į Vilniaus Vingio parko stadioną iki 13.30 val. Varžybų pradžia 14.00 val.

5.2. Komanda nugalėtoja atstovauja Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių virvės traukimo varžybose vyksiančiose  2018 m. gegužės 4/5  d. Šiaulių raj. Meškuičiuose.

 IV.  Dalyviai

 6. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklos mokiniai.

7. Dalyvių amžius: ne jaunesni kaip 12 metų.

8. Komandos gali būti mišrios, sudėtis – nuo 7 (min.) iki 10 (maks.) mokinių (merginų ir vaikinų).

V. Programa

9. Varžybos vykdomos stadione (ant vejos) vienoje svorio kategorijoje – 560 kg, tačiau, jei komandos sudėtyje yra merginų,  tai už kiekvieną komandoje esančią merginą prie bendro komandos svorio (560 kg) papildomai pridedama 10 kg. (jei komandoje yra viena mergina komanda gali sverti iki 570 kg, jei dvi merginos 580 kg.). 580 kg. – tai yra paskutinė komandos svorio riba, jei komandoje yra dvi ir daugiau merginų. Atsarginis dalyvis kartu su komanda nesveriamas. Jis sveriamas tik keitimo metu ir tik tada, jei yra lengvesnis už keičiamą moksleivį. Keisti galima mergaitę į mergaitę, berniuką į berniuką. Komanda visų varžybų metu gali atlikti tik vieną kartą.

10. Varžybos vyksta 1 rato sistema, kur komandos tarpusavyje 2 kartus traukia virvę.

11. Komandai, laimėjusiai tarpusavio susitikimus 2 : 0 užskaitomi 3 taškai, pralaimėjusiai – 0 taškų.

12. jei komandos tarpusavio susitikimą baigė lygiosiomis 1 : 1, abiem komandoms užskaitoma po 1 tašką.

12.1. Dalyviai varžosi su sportine apranga ir lauko batais (gali būti kareiviški batai).
12.2. Prieš kiekvieną traukimą avalynė tikrinama;

13.1.  Metalinės batelių nosys, išsikišantys  iš batelio smaigaliai ar vinys neleidžiami.

13.2. Virvėje negali būti mazgų ar ko nors kito, už ko galima nusitverti. Virvės storis nuo 100 iki 125 mm, ilgis 33,5 metro.

13.3. Juostelės ar žymės pritvirtinamos taip, kad teisėjas galėtų jas lengvai pataisyti virvei išsitempus ar susitraukus.

14. Virvės žymėjimas lauko (ant žolės) virvės traukimo varžybose:

14.1. Viena juostelė ar žymė – virvės centre;

14.2. Dvi juostelės ar žymės, kiekviena jų – 4 metrus į abi puses nuo centrinės žymės (traukimo ilgis 4 metrai);

14.3. Dvi (2) juostelės ar žymės, kiekviena jų –  5 metrai į abi puses nuo centrinės žymės.

 VI.  Laimėtojų nustatymas

 15. Jei varžybos vyksta 4 pogrupiuose, į sekantį etapą patenka I–III vietas pogrupyje iškovojusios komandos, jei varžybos vyksta 6 pogrupiuose, į sekantį varžybų etapą patenka I–II vietas užėmusios komandos, iš viso – 12 komandų + keturios (4) III vietas pogrupiuose užėmusios komandos.

16. Keturios (4) III vietas užėmusios komandos atrenkamos lyginant jų iškovotų taškų sumas, jei šis rodiklis vienodas, pirmenybė teikiama komandai, kurios bendras komandos svoris yra mažesnis, jei ir šis rodiklis sutampa – į aukštesnį etapą patenka komanda, kuri turi mažiau įspėjimų.

17. Išaiškėjus 16 komandų, toliau varžybos vykdomos 1 minuso olimpine sistema, t.y. komanda, pralaimėjusi tarpusavio susitikimą 2:0, iš varžybų pasitraukia.
18. Jei komandos tarpusavio susitikime turi lygiąsias 1:1, burtų keliu išsiaiškinus traukimo pusę, varžomasi trečiąjį, lemiamąjį kartą.

 VII.  Paraiškos

19. Komandos vadovas (mokytojas), atvykęs į varžybas, pateikia teisėjų kolegijai mokyklos direktoriaus patvirtintą, gydytojo vizuotą paraišką, kurioje nurodoma dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, klasė, mokyklos pavadinimas ir vadovo (mokytojo) vardas, pavardė ir pateikia mokinių pažymėjimus

20. Išankstinė registracija būtina – iki 2018 m. balandžio 23 d. 17.00 val. el. p.  dvikoves@gmail.com

21. Visa papildoma informacija dvikoves@gmail.lcom  arba tel. 8 608 32008

 VIII.  APDOVANOJIMAS

 22. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių virvės traukimo varžybų komandos iškovojusios prizines vietas, apdovanojamos taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir prizais.

 

Pastabos:

  1. Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į varžybų vykdytoją Mantą Ilgūną, dvikoves@gmail.com arba tel. 8 608 32008
  2. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą teisėjų kolegijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
  3. Informacija apie varžybas skelbiama www.sveikasmiestas.lt/zaidynes.
  4. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių virvės traukimo varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių virvės traukimo varžybose dėl komandos komandiravimo dalyvauti finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorių Egidijų Šustauską mob. tel. 8 601 17 254 zaidynes@sveikasmiestas.lt.
  5. Mokyklos dalyvės  dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.

________________________________

 

2017 – 2018 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

VIRVĖS TRAUKIMO VARŽYBŲ

 

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

VARDINĖ PARAIŠKA

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Klasė

Gydytojo viza

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

11.

       

12.

       

 

 

Mokyklos direktorius                              _____________________________________________

                                                            (vardas, pavardė, parašas)

 

Komandos vadovas – treneris                 _____________________________________________

                                                          (vardas, pavardė, parašas)

 

____________________________________________________________________________

(telefono nr., el. pašto adresas)