VILNIAUS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

VILNIAUS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ NUOSTATAI

2017- 2018 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ

NUOSTATAI

 

I. ŽAIDYNIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

1. Varžybų  tikslas  –  per  sportą ugdyti  sąmoningą,  pilietiškai  aktyvų  žmogų,  puoselėjantį tautines vertybes.

2. Uždaviniai:

2.1 didinti  mokinių  motyvaciją  užsiimti  aktyvia  fizine  veikla  laisvalaikiu,  skatinti  juos sistemingai  mankštintis,  sąmoningai  rūpintis  savo  sveikata  ir  fiziniu  tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2 suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3 Skatinti  mokinius  sistemingai  mankštintis,  stiprinti  savo  sveikatą  ir  gerinti  protinį darbingumą.

2.4 Tobulinti  mokinių  sportinį  meistriškumą,  skatinti  juos  garbingai  atstovauti  mokyklą orientavimosi sporto varžybose.

3.  Išsiaiškinti   pajėgiausias   Vilniaus   miesto   mokyklų   orientavimosi   sporto   varžybose komandas,  kurios  atstovaus  Vilniaus  miestą  Lietuvos  mokyklų  žaidynių  finalinėse varžybose.

II.      ORGANIZATORIAI

 4. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.

5.  Varžybas     vykdo     Vilniaus     miesto     sporto     centras     Tel.     869818782,     el. p. individualios@vilnius.lt (direktorius Marius Jukonis);

6. Vyr. teisėjas – Jolanta Šulčienė, tel. 868190016, el.p.  jolanta.sulcienė@gmail.com;

 7.  Vyr. sekretorius – Eglė Staišiūnienė, tel.868220787  el. p. egle.staisiuniene@ef.vu.lt.

III.      VARŽYBŲ VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

 8. Varžybos vyks 2018 m. gegužės  8 d.  ”Pasakų parkas” miške.

9. Atvykimas  į  varžybas  visuomeniniu  transportu:  (3,9 troleibuisai   iki  stotelės ”Pasakų parkas”, toliau 600-700 m.iki starto  pagal markiruotę.

10. Registracija varžybų vietoje nuo 14.00 val. iki 14.30 val.

11. Startas 15.00 val.

12. Nugalėtojai   dalyvaus   Lietuvos   mokyklų   žaidynių   orientavimosi   sporto   finalinėse varžybose.

 

IV.      VARŽYBŲ DALYVIAI

 13. Varžybose dalyvauja Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių ir berniukų komandos.

14. Dalyvių amžius – 2000 m. gim. ir jaunesni.

15. Komandos sudėtis – 5 mokiniai ir mokytojas.

16. Mergaitės negali startuoti berniukų, berniukai – mergaičių komandose.

17. Programa:


V.  VARŽYBŲ PROGRAMA

17.1. Atvykimas į varžybų centrą, registracija iki 14.00 val.

 17.2. Varžybų atidarymas 14.30 val.

17.3. Pirmų dalyvių startas 15.00 val.

17.4. Numatomas varžybų dalyvių  apdovanojimas 17.30 val.

 

VI.      NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

 18. Rungtyniaujama komandinėse varžybose.

19.  Komandai  įskaitomi  4-ių  geriausiai  pasirodžiusių  mokinių  rezultatai  (laikai).  Laimi komanda, turinti mažiausią laikų sumą. Dviem ar daugiau komandoms pasiekus vienodą rezultatą,  pirmenybė  teikiama  komandai,  turinčiai  mažiausią  įskaitinių  dalyvių  vietų sumą.

20.  Komandos,  neturinčios  keturių  įskaitinių  dalyvių,  rikiuojasi  po  komandų  su  visais įskaitiniais dalyviais.

VII.      DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 21.  Vilniaus  miesto  mokyklų  žaidynių  šaudymų  varžybų  komandos  iškovojusios  prizines vietas, apdovanojamos taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir prizais.                   .

VIII.      PARAIŠKOS

 22. Išankstinė registracija  iki  2018  m.  gegužės 1 d.  el.  paštu  individualios@vilnius.lt nurodant mokyklą, dalyvių vardus, pavardes, gimimo metus bei, turintiems Sport Ident korteles,  SI  numerį),     Papildomą  informaciją  teikia  Vilniaus  miesto  sporto  centro individualių  sporto  šakų skyrius  tel.:  8608 08380 el.paštas: individualios@vilnius.lt

23. Atvykę į varžybas, komandos vadovai  teisėjų kolegijai pateikia mokyklos direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą paraišką, mokinių pažymėjimus su fotonuotraukomis.

Pastabos:

1.   Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą teisėjų kolegijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.

2.   Informacija apie varžybas skelbiama www.sveikasmiestas.lt/zaidynes.

3.   Mokyklos  komanda,  Vilniaus  miesto  mokyklų  žaidynių   orientavimosi  sporto  varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių orientavimosi sporto varžybose  dėl  komandos  komandiravimo  dalyvauti  tarpzoninėse varžybose  kreipiasi  į  VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorių Egidijų Šustauską  mob. tel. 8601 17254  zaidynes@sveikasmiestas.lt.

4.   Mokyklos dalyvės   dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės  rinkodaros  tikslais.  Sutikimas  tvirtinamas  mokyklos  direktoriaus  patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.           .

 

2017-2018 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBOS

 

Mokyklos  pavadinimas

VARDINĖ PARAIŠKA

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pilna gimimo data

Klasė

Gydytojo viza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

Mokyklos direktorius                              _____________________________________________

                                                            (vardas, pavardė, parašas)

 

Komandos vadovas – treneris                 _____________________________________________

                                                          (vardas, pavardė, parašas)

 

____________________________________________________________________________

(telefono nr., el. pašto adresas)