VILNIAUS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALNŲ DVIRAČIŲ KROSO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

VILNIAUS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALNŲ DVIRAČIŲ KROSO VARŽYBŲ NUOSTATAI

2017 – 2018 M. M.  VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALNŲ DVIRAČIŲ KROSO VARŽYBŲ NUOSTATAI

I.      TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

1.   Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.

2.   Uždaviniai:

2.1 didinti  mokinių  motyvaciją  užsiimti  aktyvia  fizine  veikla  laisvalaikiu,  skatinti  juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2 suteikti  kiekvienam  mokiniui  galimybę  sportuoti  nepatiriant  jokios  diskriminacijos  ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3 skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių kalnų dviračių kroso varžybose.

II.      ORGANIZATORIAI

3.   Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.

4.   Varžybas     vykdo     Vilniaus     miesto     sporto     centras     Tel.     860808380,     el. p. individualios@vilnius.lt  (direktorius Marius Jukonis);

5.   Vyr.  teisėjas  –  Gediminas  Kastanauskas  ,Vilniaus  miesto  sporto  centro  treneris  tel.nr. 868689783;

6.   Vyr. sekretorius – Valentina Pokladok Tel. 868225381,  el.p.  valentina.toguzajeva@gmail.com

 

 III.      VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

 7.   Varžybos vykdomos 2018 m. gegužės 23 d. “Laisvės” gimnazijos stadione, Darželio g.2.

8.   Atvykstama iki 14.00 val. “Laisvės” gimnazijos stadionas, Darželio g.2, Vilnius. Startas: 14.30 val.

9.   Vilniaus miesto mokyklų žaidynių nugalėtojai (mergaičių ir berniukų komandos) 2018 m. birželio 2 d. dalyvaus finalinėse 2017 – 2018 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių kalnų dviračių kroso varžybose.

IV. DALYVIAI

 10. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų 2004 m. gimimo ir jaunesnių mergaičių ir berniukų komandos.

11. Komandos sudėtis – 4 mokiniai ir 1 mokytojas. Dviračiai privalo būti be fiksuojamų pedalų ir sportininkai privalo turėti apsauginius šalmus.

V. PROGRAMA

12. Vykdomos tik finalinės varžybos.

13. Rungtyniaujama  komandinėse  varžybose;  mergaitėms  –  5-6  km,  berniukams  –  7-8  km distancijos.

VI. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

 14. Komandai įskaitomi 3-jų mokinių geriausi rezultatai (iš startuojančių 4 mokinių)

14.1. Rezultatų skaičiavimo lentelė: 1 vieta – 1 taškas, 2 vieta – 3 taškai, 3 vieta – 5 taškai, 4 vieta – 7 taškai, 5 vieta – 8 taškai, 6 vieta – 9 taškai ir t. t. Jeigu dviejų komandų taškų suma vienoda, pirmenybė teikiama komandai, kurios dalyviai užėmė aukštesnes vietas;

14.2 Komandai  skiriami  taškai  tik  tuomet,  kai  finišuoja  ne  mažiau  kaip  trys  komandos dalyviai;

14.3 Komandoje privalo startuoti ne mažiau 3 dalyviai.

14.4 Jei iš startavusių 4 komandos dalyvių finišuoja 2, komandai taškai duodami–paskutinio finišavusio dalyvio laikas, pridedant 5 baudos taškus.

VII. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 15. Komandos  finalinių  varžybų  laimėtojos  ir  prizininkės,  apdovanojamos  atitinkamo  laipsnio diplomais, taurėmis ir sportiniu inventoriumi.

16. Finalinėse varžybose komandų laimėtojų ir prizininkių dalyviai, jų mokytojai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais.

VIII. PARAIŠKOS

 17. Išankstines  (preliminarias)  paraiškas,  nurodant  mokyklos  pavadinimą,  dalyvių  ir vadovo vardus  ir  pavardes  bei  vadovo  kontaktinį  telefoną,  siųsti  iki  2018 m.  gegužės  21 d. 12.00 val. elektroniniu paštu: valentina.toguzajeva@gmail.com

18. Atvykę  į  varžybas,  komandos  vadovai  teisėjų  kolegijai  pateikia  mokyklos  direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą paraišką, mokinių pažymėjimus su fotonuotraukomis.

IX. PASTABOS

 19. Dviračių kroso varžybose naudojamo dviračio pedalai turi būti be fiksatorių.

20. Dviratininkai startuoja su šalmais.

21. Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į varžybų vykdytojus – Vilniaus miesto sporto centro individualių sporto šakų skyrių, Vytenio g. 6, LT-03313 Vilnius, tel.. 860808380; el. p. individualios@vilnius.lt.

22. Varžybų vyriausiasis teisėjas priima visus sprendimus susijusius su nuostatuose nenumatytais atvejais ir  reikalui esant turi teisę keisti varžybų vykdymo sistemą.

23. Už mokinių atvykimą, išvykimą, laisvalaikį ir saugumą atsakingi komandų vadovai.

24. Informacija apie varžybas skelbiama www.sveikasmiestas.lt/zaidynes.

25. Mokyklos  komanda,  Vilniaus  miesto  mokyklų  žaidynių  kalnų  dviračių  kroso  varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių kalnų dviračių kroso varžybose  dėl  komandos  komandiravimo  dalyvauti  finalinėse  varžybose  kreipiasi  į  VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorių Egidijų Šustauską  mob tel. 8601 17254  zaidynes@sveikasmiestas.lt.

26. Mokyklos dalyvės   dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės  rinkodaros  tikslais.  Sutikimas  tvirtinamas  mokyklos  direktoriaus  patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.

 

 

 

 

 

. 2017-2018 M.M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALNŲ DVIRAČIŲ KROSO VARŽYBOS

 

Mokyklos pavadinimas

 VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Pilna gimimo data

Klasė

Gydytojo viza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Mokyklos direktorius                              _____________________________________________

                                                            (vardas, pavardė, parašas)

 

Komandos vadovas – treneris                 _____________________________________________

                                                          (vardas, pavardė, parašas)

 

____________________________________________________________________________

(telefono nr., el. pašto adresas)

A. V.