VILNIAUS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ BADMINTONO NUOSTATAI Sveikas Miestas

VILNIAUS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ BADMINTONO NUOSTATAI

2017-2018 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

BADMINTONO VARŽYBŲ

NUOSTATAI

 

I.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.
  2. Uždaviniai:

2.1         didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2         suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3         Populiarinti badmintono sportą Vilniaus miesto mokyklų ir mokinių tarpe;

2.4         Kelti jaunųjų badmintono žaidėjų meistriškumą.

2.5         sudaryti integracijos per sportą galimybes neįgaliems arba silpnos sveikatos mokiniams;

2.6         skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių badmintono varžybose.

3. Išsiaiškinti pajėgiausias Vilniaus miesto mokyklų badmintono mergaičių ir berniukų komandas, kurios atstovaus Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių finalinėse varžybose 2018 m. kovo 10 dieną, Vilniuje.

 II.  VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

4. Varžybos vyks 2018 m. vasario 22 d. Vilniaus A. Puškino mokykloje, adresu: Gabijos g. 8, (Pašilaičiai).
5. Varžybų pradžia: 12.00 val.
6. Numatoma pabaiga ir nugalėtojų apdovanojimai apie 16.00 val.

 III.  VYKDYTOJAI IR KOORDINATORIAI

7. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.
8. Varžybų vykdytojai – Vilniaus badmintono klubas, A. Puškino vidurinė mokykla.
9.  Vyr. teisėjas – Genadijus Plavinas, tel. 8 699 40918, el. paštas: vilnius@badminton.lt

IV. DALYVIAI

10. Varžybose gali dalyvauti Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 12 klasių mokinių komandos  iki 2018 m. vasario 9 d. atsiuntusios vardines paraiškas el. paštu vilnius@badminton.lt .
11. Komandos sudėtis – 3 mokiniai ir mokytojas berniukų ir mergaičių komandose. Minimali komandos sudėtis – 2 sportininkai (vienas dalyvis negali atstovauti komandai).

V.   YKDYMO SISTEMA

12. Varžybos komandinės.
13. Berniukų ir mergaičių komandos rungtyniauja atskirai.
14. Pirmajame etape komandos suskirstomos į pogrupius, atsižvelgiant į žaidėjų suminį reitingą. Komandos, kuriose žaidėjai neturi reitingo atrenkamos burtų keliu. Pogrupiuose žaidžiama rato sistema. Pogrupių komandos nugalėtojos patenka į atkrintamąsias varžybas, kur toliau žaidžiama dėl prizinių vietų.
15. Komandinis susitikimas susideda iš 3-jų vienetų žaidimų: tarp abiejų komandų pirmų, antrų ir trečių numerių. Jeigu abi komandos turi po 2 žaidėjus, esant rezultatui 1:1, žaidžiamas dvejetas.
16. Pogrupiuose komandiniame susitikime turi būti žaidžiami visi  trys žaidimai. Atkrintamąjame etape žaidžiama iki dviejų pergalių.
17. Pogrupiuose trims ar daugiau komandų surinkus vienodai taškų, jų vietas lemia: laimėtų-pralaimėtų susitikimų, taškų skirtumas, pirmojo komandos numerio geresnis rezultatas.
18. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, sistema gali keistis.

   VI.  PARAIŠKOS

19. Į parašką sportininkai surašomi pajėgumo tvarka, turintis LBF reitingą, sutinkamai su juo.
20. Preliminarias paraiškas su pavardėmis  iki 2018 m. vasario 9 d. prašome  atsiųsti vyr. teisėjui – Genadijui Plavinui  el. paštu: vilnius@badminton.lt ,  nurodant vadovo vardą, pavardę, mob. telefoną. Paraiškos forma – žr. priedą.
21. Varžybose komandos vadovas teisėjų kolegijai pateikia mokyklos direktoriaus patvirtintą ir sveikatos priežiūros specialisto vizuotą vardinę  paraišką ir moksleivio pažymėjimus su  fotonuotraukomis.

VII. APDOVANOJIMAS

22. Komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos taurėmis ir atitinkamo laipsnio diplomais. Prizinių vietų komandų dalyviai ir vadovai apdovanojami medaliais ir atitinkamo laipsnio diplomais.

 VIII.  PASTABOS

  1. Visais varžybų organizavimo ir vykdymo klausimais prašome kreiptis į varžybų vyriausiąjį teisėją.
  2. Komandų vadovai patys teiraujasi dėl varžybų vietos ir laiko.
  3.  Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą komisijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
  4. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių badmintono varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių badmintono varžybose dėl komandos komandiravimo dalyvauti finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorių Egidijų Šustauską mob. tel. 8 601 17254 zaidynes@sveikasmiestas.lt.
  5. Mokyklos dalyvės  dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.

_____________________________

 

 

 

(mokyklos pavadinimas ir rekvizitai)

2017-2018 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

 

PARAIŠKA

 

2018 m.               mėn.     d. dalyvauti  BADMINTONO  varžybose

Vilniaus A. Puškino mokykloje

 

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo

metai

Klasė

Gydytojo viza

Vaikinai

     

1

       

2

       

3

       

       

       

       

Merginos

     

1

       

2

       

3

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

Mokyklos direktorius:      
                   (parašas)                          (vardas, pavardė)

 

 

Komandos vadovas:   mob. tel.:  
                  (vardas, pavardė)    

 

 

 

A. V.