VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ SMIGINIO NUOSTATAI Sveikas Miestas

VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ SMIGINIO NUOSTATAI

2017-2018 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

SMIGINIO VARŽYBŲ

NUOSTATAI

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.

2. Uždaviniai:

2.1. didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2. suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3. Populiarinti smiginio sportą mokinių tarpe;

2.4. skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų smiginio varžybose.

 

II. ORGANIZATORIAI

 

3. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.

4. Varžybas vykdo Vilniaus legiono darts sporto klubas tel. nr. 869967716 el. p. erikasdarts@gmail.com (prezidentas Erikas Mačiūnas) kartu su VšĮ „Sveikas miestas“.

5. Vyriausiasis teisėjas – Erikas Mačiūnas, Vilniaus legiono darts sporto klubo prezidentas.

6. Varžybų vyriausiasis sekretorius – Egidijus Šustauskas, VšĮ „Sveikas miestas“ projektų vadovas, 8 601 17 254.

 

III. VARŽYBŲ VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

 

7. Varžybos vyks – 2018 m. gegužės 25 d. Registracija: 12:00 – 12:30. Varžybų pradžia:

13:00. Žirmūnų boulingo centre, Žirmūnų g. 68, Vilnius;

 

IV. VARŽYBŲ DALYVIAI

 

8. Varžybose dalyvauja Vilniaus miesto bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų mergaičių ir berniukų komandos. Dalyvių amžius – 5 – 12 klasių mokiniai.

9. Komandos sudėtis atskirai (2 mergaitės ir 2 berniukai komandoje). Komandai vadovauja mokytojas.

10. Mokyklą gali atstovauti ne daugiau kaip po 2 berniukų ir mergaičių komandas.

 

V. VARŽYBŲ TAISYKLĖS

 

12. Komandinės varžybos vykdomos vadovaujantis tarptautinėmis klasikinio smiginio (porinio) taisyklėmis.

12.1 Kiekvienas žaidėjas meta po tris strėlytes.

12.2 Įskaitomi tik į taikinį įsmigusios strėlytės taškai. Jei įsmigusi strėlytė iškrenta iš taikinio kol teisėjas neužfiksavo 3 strėlyčių rezultato, tos strėlytės taškai neįskaitomi.

13.3 Komandos žaidėjai metimą atlieka pagal registruotų žaidėjų eilę: (pirmas, t.y. laimėjęs centrą komandos pirmas žaidėjas, kitos komandos pirmas žaidėjas, pirmos komandos antras žaidėjas ir t. t). Prieš lemiamą legą, kai yra lygus rezultatas, pradedanti komanda nustatoma metimu į centrą. Pirmas meta, laimėjęs metimą į centrą žaidimo pradžioje.

13.4 Komandos burtų keliu suskirstomos į pogrupius atsižvelgiant į dalyvių skaičių. Pogrupių susitikimuose rungtyniaujama rato sistema iki 2 pergalių (legų). Aukštesnę vietą pogrupyje užima komanda, laimėjusi daugiau susitikimų.

13.5 Jeigu pogrupyje dvi ar daugiau komandų laimėjo po tiek pat susitikimų, aukštesnė vieta skiriama komandai, kurios laimėtų-pralaimėtų legų skirtumas geresnis, žiūrint tarp visų pogrupio dalyvių. Jeigu skirtumas lygus, žiūrimi tarpusavio susitikimų rezultatai. Jeigu po šių skaičiavimų paaiškėjo nors viena vieta, toliau žiūrimi tarpusavio susitikimų rezultatai. Jeigu ir toliau rezultatai vienodi, po vieną visų neišaiškintų vietų komandų žaidėjų, registruotų pirmuoju numeriu, kartu žaidžia papildomą legą.

13.6 Komandos, pogrupyje užėmusios 1– 2 vietas, patenka į 16-uką. 3 vietą pogrupyje užėmusi komanda užima galutinę 17 – 24 vietą, 4 vietą pogrupyje užėmusi komanda užima galutinę 25–32 vietą, 5 vietą pogrupyje užėmusi komanda užima galutinę 33 ir tolimesnę, dalyvaujančių komandų skaičių atitinkančią vietą;

13.7 16-uke rungtyniaujama vieno minuso sistema iki 2 laimėtų legų. Pralaimėjusios komandos užima galutinę 9-16 vietą.

13.8 8-uke rungtyniaujama vieno minuso sistema iki 2 laimėtų legų. Pralaimėjusios komandos žaidžia papildomus susitikimus, siekiant išaiškinti visas 5 – 8 vietas;

13.9 Pusfinalyje, finale ir dėl 3–4 vietų komandos žaidžia iki 3 laimėtų legų.

 

VII. TEISĖJAVIMAS

 

14. Iki pusfinalio teisėjauti vyr. teisėjas skiria teisėjus iš dalyvaujančių komandų dalyvių, trenerių ar atstovų.

14.1 Teisėjui draudžiama žiūrėti į žaidėją metimo metu.

14.2 Žaidėjui prašant teisėjas privalo pasakyti į kokį sektorių žaidėjas pataikė.

14.3 Teisėjui suklydus skaičiuojant taškų skirtumą: jeigu suklydo skaičiuojant vieną seriją, taškai perskaičiuojami, jeigu po klaidos suskaičiuotos dvi ir daugiau serijų – rezultatas paliekamas; jeigu jau uždarė – pergalė įskaitoma, jeigu klaida paskutinėje serijoje – perskaičiuojama neužskaitant uždarymo.

 

VIII. PARAIŠKOS

 

15. Komandos vadovas (mokytojas), atvykęs į varžybas, pateikia teisėjų kolegijai mokyklos direktoriaus patvirtintą, gydytojo vizuotą paraišką, kurioje nurodoma dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, klasė, mokyklos pavadinimas ir vadovo (mokytojo) vardas, pavardė ir pateikia mokinių pažymėjimus.

16. Išankstinė registracija būtina – iki 2017 m. gegužės 23 d 17 d. 17:00 val. el. p. erikasdarts@gmail.com.

 

IX. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

17. Komandos, varžybų nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos atitinkamo laipsnio diplomais, taurėmis ir sportiniu inventoriumi.

18. Prizinių vietų komandų dalyviai ir vadovai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais.

 

Pastabos:

1. Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į Vilniaus legiono darts sporto klubą tel. nr. 8687 86951 el. p. erikasdarts@gmail.com; ir VšĮ „Sveikas miestas“ tel. nr. 8 601 17 254, el. p. zaidynes@sveikasmiestas.lt.

2. Atvykus į varžybas teisėjų kolegijai būtina pateikti mokinių pažymėjimus, mokyklos direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą komandos vardinę paraišką leidžiančią dalyvauti varžybose.

3. Varžybų vyriausiasis teisėjas priima visus sprendimus susijusius su Nuostatuose nenumatytais atvejais ir reikalui esant turi teisę keisti varžybų vykdymo sistemą.

4. Už mokinių atvykimą, išvykimą, laisvalaikį ir saugumą atsakingi komandų vadovai.

5. Informacija apie varžybas skelbiama www.sveikasmiestas.lt/zaidynes.

6. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių smiginio varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių smiginio varžybose dėl komandos komandiravimo dalyvauti finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorių Egidijų Šustauską mob. tel. 8 601 17 254 zaidynes@sveikasmiestas.lt.

7. Mokyklos dalyvės dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.