VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ RANKINIO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ RANKINIO VARŽYBŲ NUOSTATAI

2017-2018 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

RANKINIO VARŽYBŲ NUOSTATAI

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.

2. Uždaviniai:

2.1  didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2  suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3  Populiarinti rankinio sportą Vilniaus miesto mokyklų ir mokinių tarpe;

2.4  skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių rankinio varžybose.

3. Išsiaiškinti pajėgiausias Vilniaus miesto mokyklų rankinio komandas merginų ir vaikinų tarpe, kurios atstovaus Vilniaus miestą mokyklų žaidynių rankinio zoninėse varžybose 2018 m. sausio 19 -21 dienomis Alytuje ir Varėnoje. Alytus (merginų) atsakingas – Arvydas Brazaitis, tel. (8 315) 51978, 8 614 31813; Varėna (vaikinų) atsakingas – Jonas Fugalas (8 310) 320 14, 8 616 86095.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

4. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.

5. Varžybų vykdytojai –Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklos Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“.

6. 2017-2018 m. m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių vyriausiasis teisėjas – Egidijus Šustauskas, viešosios įstaigos ,,Sveikas miestas“ projektų vadovas, tel. nr. +370 601 17 254; el. paštas: egidijus@sveikasmiestas.lt ; zaidynes@sveikasmiestas.lt.

7. Rankinio varžybas vykdo – Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras”, 8 (5) 276 7501, el. paštas smtauras@gmail.com.

III. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

8. Varžybos vyks 2017 m. sausio 10 – 12 dienomis.

9. Varžybų vykdymo vieta – Vilniaus miesto bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų sporto bazės, tikslesnė informacija – tel. nr. 8 (5) 276 7501, el. paštas smtauras@gmail.com, Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras”.

IV. DALYVIAI

10. Rankinio varžybose gali dalyvauti Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų merginų ir vaikinų komandos.
11. Dalyvių amžius – 2002 metų gimimo ir jaunesni gimę merginos ir vaikinai.
12. Komandos sudėtis 14 mokinių, 2 treneriai – mokytojai ir 1 teisėjas.

V. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA

13. Rungtynių žaidimo laikas – merginos 2 x  25 min., vaikinai 2 x 30 min.
13.1 Per dieną žaidžiant daugiau nei vienerias rungtynes, kiekvienas kėlinys trumpinamas po 5 min;
13.2 Komandos kiekviename kėlinyje gali pasinaudoti 1 minutės pertraukėle;
13.3 Už pergalę skiriami 3 taškai, lygiąsias – 2 taškai, pralaimėjimą 1 – taškas, neatvykus – 0 taškų;
13.4 Aukštesnę vietą užima komanda, turinti didesnį taškų skaičių;
13.5 Dviem ir daugiau komandų surinkus vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai didesnį:
a) tarpusavio rungtynėse iškovotą taškų skaičių;
b) tarpusavio rungtynėse pasiektų ir praleistų įvarčių skirtumą;
c) didesnį tarpusavio rungtynėse pasiektų įvarčių skaičių (tarp 3 ir daugiau komandų);
d) pasiektų ir praleistų įvarčių skirtumą visose rungtynėse;
f) pasiektų visose rungtynėse įvarčių skaičių.

VI. APDOVANOJIMAS

14. Komandos iškovojusios prizines vietas, apdovanojamos taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir prizais.

VII. PARAIŠKOS

15. Vilniaus miesto bendrojo lavinimo ugdymo įstaigos iki 2018 m. sausio 5 d. pateikia el. paštu smtauras@gmail.com Vilniaus sporto mokyklai ,,Tauras“ tel. nr. 8 (5) 276 7501, vardinę paraišką (pridedama) dalyvauti rankinio varžybose. Paraiškoje turi būti įrašyta: sportininko vardas, pavardė, pilna gimimo data, ūgis, žaidėjo pozicija ir gydytojo viza. Taip pat vardinėje paraiškoje turi būti nurodyta salė, salės adresas kurioje bus žaidžiamos rungtynės, ir kontaktinio asmens tel. nr.

16. Visose rungtynėse komandos vadovas teisėjų kolegijai privalo pateikti mokyklos direktoriaus parašu ir spaudu patvirtintą ir gydytojo vizuotą vardinę  paraišką dalyvauti varžybose.

 

Pastabos:

1. Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ administraciją tel./faks. 8 (5) 276 7501, el. paštu smtauras@gmail.com;

2. Atvykus į varžybas teisėjų kolegijai būtina pateikti mokinių pažymėjimus, mokyklos direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą komandos vardinę paraišką leidžiančią dalyvauti varžybose.

3. Varžybų vyriausiasis teisėjas priima visus sprendimus, susijusius su Nuostatuose nenumatytais atvejais ir  reikalui esant, kreipiamasi į Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentą.

4. Už mokinių atvykimą, išvykimą, laisvalaikį ir saugumą atsakingi komandų vadovai.

5. Informacija apie varžybas skelbiama www.smtauras.lt ir www.sveikasmiestas.lt/zaidynes.

6. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių rankinio varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių rankinio varžybose dėl komandos komandiravimo dalyvauti zoninėse, tarpzoninėse, finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorių Egidijų Šustauską mob. tel. +370 601 17 254 zaidynes@sveikasmiestas.lt.

7. Mokyklos dalyvės  dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.

________________________