VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KREPŠINIO 5×5 VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KREPŠINIO 5×5 VARŽYBŲ NUOSTATAI

VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

KREPŠINIO  5×5 VARŽYBŲ

NUOSTATAI

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.
 2. Uždaviniai:

2.1. didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2. suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3. skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos mokyklų žaidynių krepšinio varžybose.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

 1. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.
 2. Varžybų vykdytojai – Vilniaus krepšinio mokykla.
 3. 2019 m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių krepšinio varžybų vyriausioji varžybų teisėja ir atsakinga už varžybų vykdymą – Liuda Kuzminskienė, mob. tel. 8 685 39977, el. paštas liuda@vilniauskm.lt.

 

III. DALYVIAI IR VYKDYMO LAIKAS

 1. Krepšinio varžybose gali dalyvauti: 2003 metų gimimo ir jaunesni mokiniai;
 2. Komandas sudėtis – 10 žaidėjų berniukų ir mergaičių komandose ir 1 mokytojas-komandos vadovas.
 3. Varžybos vyks: 2003 metų gimimo ir jaunesniems mokiniams 2019 m. vasario – balandžio mėnesiais.
 4. 4.     2019 m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių krepšinio varžybų 2003 metų gimimo ir jaunesnių mergaičių ir berniukų komandos nugalėtojos 2019 balandžio 26-28 dienomis dalyvaus Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse krepšinio varžybose Vilniuje.

 

IV. VYKDYMO SĄLYGOS 

 1. Varžybos vyks pagal patvirtintą varžybų reglamentą ir varžybų vykdymo sistema priklausys nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus dalyvauti varžybose.
 2. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių krepšinio varžybos vykdomos pagal oficialias FIBA krepšinio taisykles.
 3. Žaidžiami 4 kėliniai po 10 min., pratęsimai – po 5 min;

3.1  už pergalę skiriami 2 taškai, pralaimėjus – 1 taškas, neatvykus į rungtynes – 0 taškų.

3.2  Komandų užimtoji vieta nustatoma pagal didžiausią surinktų taškų sumą;

13.3 dviem komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama jų tarpusavio rungtynių nugalėtojui.

 1. Salės šeimininkai aprūpina rungtynėse dalyvaujančias komandas kamuoliais (4 vnt.) pramankštai. Varžybose pirmenybė teikiama geresnės kokybės kamuoliams.
 2. Varžybų šeimininkai visiškai atsako už tvarką aikštėje, žiūrovų elgesį varžybų vykdymo metu ir joms pasibaigus.
 3. Pasibaigus rungtynėms, varžybų šeimininkė varžybų rezultatą sekančią dieną praneša vyriausiajai varžybų teisėjai atsakingai už varžybų vykdymą Liudai Kuzminskienei, el. paštas liuda@vilniauskm.lt; mob. tel. 8 685 39977.

 

V. DALYVIŲ REGISTRACIJA, PARAIŠKOS 

7. Vardinėje paraiškoje (pridedama) komandos gali registruoti 14 žaidėjų.

8. Rungtynių protokole leidžiama registruoti 10 žaidėjų.

9. Visose rungtynėse komandos vadovas teisėjų kolegijai privalo pateikti mokyklos direktoriaus parašu ir spaudu patvirtintą ir gydytojo vizuotą mokinių vardinę  paraišką dalyvauti varžybose (pridedama).

10. Vardinės paraiškos pateikiamos el. paštu liuda@vilniauskm.lt iki 2019 m. vasario 18 d.

11. Varžybų vyr. teisėja finalinių varžybų lenteles atsiunčia Vilniaus mokyklų žaidynių koordinatorei Genovaitei Astrauskienei el.paštas genovaiteastrauskiene614@gamil.com

Mob. Telf. 8 61207507

 

VI. APDOVANOJIMAS

Vilniaus miesto mokyklų žaidynių krepšinio varžybų komandos nugalėtojos ir prizininkės, apdovanojamos taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais ir prizais, dalyviai – atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais.

 

Pastabos:

 1. Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į varžybų vyriausiąją teisėją Liudą Kuzminskienę,  el. paštu  liuda@vilniauskm.lt; mob. tel. 8 685 39977.
 2. Atvykus į varžybas teisėjų kolegijai būtina pateikti mokinių pažymėjimus, mokyklos direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą komandos vardinę paraišką, kur turi būti nurodytas pilnas mokyklos pavadinimas, žaidėjų vardas ir pavardė, pilna gimimo data, mokytojo vardas,  pavardė, telf. Nr.
 3. Varžybų vyriausiasis teisėjas priima visus sprendimus, susijusius su Nuostatuose nenumatytais atvejais, o reikalui esant, kreipiamasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorę Genovaitę Astrauskienę mob. tel. 8 61207507, el.paštas genovaiteastrauskiene614@gamil.com
 4. Už mokinių atvykimą, išvykimą, laisvalaikį ir saugumą atsakingi mokytojai – komandų vadovai.
 5. Informacija apie varžybas skelbiama www.vilniauskm.lt ir http://www.sveikasmiestas.lt/zaidynes .
 6. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių krepšinio varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių krepšinio varžybose dėl komandos komandiravimo dalyvauti  tarpzoninėse, finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorę Genovaitę Astrauskienę mob.telf. 861207507, el.paštas genovaiteastrauskiene614@gmail.com;   zaidynes@sveikasmiestas.lt.
 7. Mokyklos dalyvės  dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.

ARTĖJANTYS RENGINIAI

 

 

KONTA

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

KREPŠINIO 5X5  (2003 M.G. IR JAUN.)  VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

MERGINŲ KOMANDOS VARDINĖ PARAIŠKA

Eil.N.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojo viza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

Komandos mokytoja:       ____________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)                  (telefonas, el. pašto adresas)         

Mokyklos direktorius                   _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.

 

 

Pastaba:_____________________________________________________________

(ar turite galimybę vesti varžybas Jūsų sporto salėje)

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

KREPŠINIO 5X5  (2003 M.G. IR JAUN.) VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

VAIKINŲ KOMANDOS VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. N.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojo viza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

Komandos mokytoja: ________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)                        (telefonas, el. pašto adresas)         

 

Mokyklos direktorius                   _____________________________________________                                                                                                       (vardas, pavardė, parašas)

A.V.    

 

 

Pastaba:            _____________________________________________________________

(ar turite galimybę vesti varžybas Jūsų sp