2018-2019 METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ SLIDINĖJIMO (LYGUMINĖS) VARŽYBOS Sveikas Miestas

2018-2019 METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ SLIDINĖJIMO (LYGUMINĖS) VARŽYBOS

  1. VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

 

1. Varžybos vyks 2019 sausio 7-14 dienomis (tiksli data bus paskelbta po komandų registracijos).

 

  1. DALYVIAI

 

2. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių ir berniukų komandos.

3. Dalyvių amžius neribojamas.

4. Komandos sudėtis – 4 mokiniai ir 1 mokytojas.

5. Mergaičių ir berniukų komandos gali būti skirtingų mokyklų, bet ne kelių mokyklų rinktinė.

  1. PROGRAMA

 

6. Vykdomos tik finalinės varžybos.

7. Rungtyniaujama asmeninėse ir komandinėse varžybose laisvu (čiuožėjo) stiliumi;

- mergaitėms3km distancija

- berniukams 5 km distancija

 

  1. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

 

8. Komandai įskaitomi 3 mokinių geriausi laikai (iš startuojančių 4 mokinių);

9.1. Rezultatai skaičiuojami lentele: už 1 vietą skiriami 45 taškai, II-40, III-36, IV-35, V-34 taškai ir t.t., už XL vietą -1 taškas. Jeigu dviejų komandų taškų suma vienoda, pirmenybė teikiama komandai, kurios dalyviai užėmė aukštesnes vietas:

9.2. Komandai skiriami taškai tik tuomet, kai finišuoja ne mažiau kaip trys komandos dalyviai;

9.3. Komandoje privalo startuoti ne mačiau kaip 3 dalyviai.

10. Vilniaus miesto komandos čempionės 2019 m. sausio 26 dieną dalyvaus Lietuvos mokyklų žaidynių slidinėjimo finalinėse varžybose Ignalinoje, adr. Sporto g. 3. Atvykimas iki 11.00 val.

 

  1. PARAIŠKOS

 

11.Išankstines (preliminarias) paraiškas, nurodant mokyklos pavadinimą, dalyvių ir vadovo vardus ir pavardes bei vadovo kontaktinį telefoną, siųsti iki 2018 m. gruodžio 20dienosVilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorei GenovaiteiAstrauskienei, el.paštu: genovaiteastraukiene614@gmail.com. Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą.

11.1. Komandai atvykus į varžybas, vadovai teisėjų kolegijai pateikia mokyklos direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą paraišką, naujo pavyzdžio mokinių pažymėjimas su fotonuotraukomis. Kitos sąlygos numatytos bendruosiuose nuostatuose.

11.2. Komandos, dėl transporto skyrimo vykimui į finalines varžybas, kreipiasi pas žaidynių koordinatorę Genovaitę Astrauskienętelf. 861207507.

 

  1. PASTABOS

12. Už sportininkų drausmę ir elgesį varžybų dieną atsako komandos vadovas.

 

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

SLIDINĖJIMO (LYGUMINIO)  VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

MERGINŲ KOMANDOS

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojoviza

1.

     

2.

     

3.

     

4

     

 

 

 

Komandos treneris:                                  _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                                       (telefonas, el. pašto adresas)                  

 

 

 

 

                                          

 

Mokyklos direktorius                               _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

SLIDINĖJIMO  VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

VAIKINŲ KOMANDOS

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gydytojoviza

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

 

 

Komandos treneris:                                  _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                                       (telefonas, el. pašto adresas)                  

 

Teisėjas (ai))                                            _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Mokyklos direktorius                               _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.