2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ STALO TENISO VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ STALO TENISO VARŽYBŲ NUOSTATAI

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.

2. Uždaviniai:
2.1 didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;
2.2 suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;
2.3 Populiarinti stalo tenisą Vilniaus miesto mokyklų ir mokinių tarpe;
2.4 Kelti jaunųjų stalo tenisininkų meistriškumą, vykdyti gabių ir perspektyvių mokinių atranką į sporto mokyklos stalo teniso skyrių;
2.5 skatinti juos garbingai kovoti ir atstovauti mokyklą Vilniaus miesto mokyklų ir Lietuvos
mokyklų žaidynių stalo teniso varžybose.

3. Išsiaiškinti pajėgiausias Vilniaus miesto mokyklų stalo teniso merginų ir vaikinų komandas,
kurios atstovaus Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse stalo teniso varžybose 2019 m. vasario 3 dieną, Šalčininkuose, vyr. teisėjas V.Frizel tel. 8 62897077.

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

4. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.
5. Varžybų vykdytojai – Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ tel. nr. (8 5) 276 7501, el.paštas
info@smtauras.lt varžybų vyr. teisėjas Borisas Jurkaitis

III. DALYVIAI IR PROGRAMA

6. Varžybose dalyvauja Vilniaus miesto mokyklų merginų ir vaikinų komandos.
7. Varžybų dalyvių amžius 2003 metų gimimo ir jaunesni.
8. Komandos sudėtis – 4 mokiniai ir 1 mokytojas (merginų ir vaikinų komandose).
9. Varžybose žaidžiama iki pergalės (iki 3 laimėtų susitikimų iš 3 laimėtų setų). Varžybos komandinės.

IV. VARŽYBŲ VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

10. Varžybos (vaikinų ir merginų) vyks 2019 m. sausio mėnesio _15d.
Varžybų vykdymo vieta – Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ (Žygio g. 46, Vilnius) tel. nr. (8 5) 276 7501, el. paštas: info@smtauras.lt , varžybų vyr. teisėjas Borisas Jurkaitis

V. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

11. Komandinėse varžybose vietos nustatomos pagal didžiausią surinktų taškų sumą.
12. Asmeninės varžybos (finaliniame etape) vykdomos vieno minuso sistema, išaiškinant 1–3 vietas.
13. Dviem komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama komandai, laimėjusiai tarpusavio susitikimą. Jeigu lygiai taškų surenka daugiau kaip dvi komandos, aukštesnė vieta skiriama komandai, surinkusiai daugiau taškų tarpusavio susitikimuose. Jeigu ir ši suma lygi, atsižvelgiama į stalo teniso taisykles.

VI. APDOVANOJIMAS

14. Komandos iškovojusios prizines vietas, apdovanojamos taurėmis, atitinkamo laipsnio
diplomais ir prizais. Komandų dalyviai ir vadovai – medaliais ir diplomais

VII. REGISTRACIJA

15. Vilniaus miesto bendrojo lavinimo ugdymo įstaigos registruojasi iki 2019 m. sausio 10

d._Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ tel. nr. (8 5) 276 7501, el.paštas info@smtauras.lt

Pastabos:
1. Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ tel. nr. (8 5) 276 7211, el. paštas info@smtauras.lt , vyr. teisėją.
2. Atvykus į varžybas teisėjų kolegijai būtina pateikti mokinių pažymėjimus, mokyklos direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą komandos vardinę paraišką leidžiančią dalyvauti varžybose.
3. Varžybų vyriausiasis teisėjas priima visus sprendimus, susijusius su Nuostatuose nenumatytais atvejais, o reikalui esant, kreipiamasi į Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentą ir VšĮ ,,Sveikas miestas“ mokyklų žaidynių koordinatorę Genovaitę Astrauskienę mob. tel. 861207507.
4. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą teisėjų komisijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
5. Informacija apie varžybas skelbiama www.sveikasmiestas.lt@zaidynes .
6. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių stalo teniso varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių stalo teniso varžybose dėl komandos komandiravimo dalyvauti zoninėse, tarpzoninėse, finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorę Genovaitę Astrauskienę mob. tel. 8 61207507; zaidynes@sveikasmiestas.lt , genovaiteastrauskiene614@gmail.com.
7. Mokyklos dalyvės dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

STALO TENISO  (2003 M.G. IR JAUN.)  VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

MERGINŲ KOMANDOS

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Gimimo data Gydytojo viza
1.
2.
3.
4.
5.

 

 

Komandos treneris:                                 _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                                            (telefonas, el. pašto adresas)  

 

 

 

 

 

Mokyklos direktorius                              _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.

 2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

STALO TENISO  (2003 M.G. IR JAUN.) VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

VAIKINŲ KOMANDOS

VARDINĖ PARAIŠKA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Gimimo data Gydytojo viza
1.
2.
3.
4.
5.

 

 

Komandos treneris:                                 _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

_____________________________________________                                                            (telefonas, el. pašto adresas)  

                     

 

 

 

 

Mokyklos direktorius                              _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)

A.V.