2018-2019 M.M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ,,DRĄSIŲ, STIPRIŲ, VIKRIŲ“ ESTAFEČIŲ (2006 M.G. IR JAUN.) VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

2018-2019 M.M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ ,,DRĄSIŲ, STIPRIŲ, VIKRIŲ“ ESTAFEČIŲ (2006 M.G. IR JAUN.) VARŽYBŲ NUOSTATAI

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.

2. Uždaviniai:

2.1 didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

2.2 suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

2.3 Skatinti mokinius sistemingai mankštintis, stiprinti savo sveikatą ir gerinti protinį darbingumą.

2.4 Tobulinti mokinių sportinį meistriškumą, skatinti juos garbingai atstovauti mokyklą ,,Drąsių, stiprių, vikrių“ estafečių varžybose.

3. Išsiaiškinti pajėgiausias Vilniaus miesto mokyklų ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių varžybose komandą, kuri atstovaus Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse varžybose 2018 m. kovo 2 dieną, Vilniuje.

 II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

4. Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.

5. Varžybų vykdytojai – Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklos.

6. 2006 m. gim. ir jaunesnių mokinių varžybų koordinatorėGenovaitė Astrauskienė,VšĮ „Sveikas miestas“ projektų vadovėtelf. 861207507, el.paštasgenovaiteastrauskiene614@gmail.com ; zaidynes@sveikasmiestas.lt. Varžybų vyr. teisėjas bus paskirtas po komandų registracijos.

 III. DALYVIAI

 7. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo įstaigų mokiniai gimę 2006 metais ir jaunesni.

8. Komandos sudėtis  – 8 merginos, 8 vaikinai, 4 atsarginiai (2 merginos ir 2 vaikinai) ir 2 mokytojai.

9. Mokyklos norinčios dalyvauti estafečių varžybose registruojasi iki 2019-01-25 dienos el.paštugenovaiteastrauskiene@gmail.com

 IV. ,,DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS“ ESTAFEČIŲ VARŽYBŲ
KALENDORINIS PLANAS

Eil. nr.

 

Amžius arba klasė

 

Komanda, dalyvių skaičius

 

Komandų vadovų skaičius

 

Vilniaus miesto varžybų data

 

Pogrupiai – Pusfinaliai – Finalai

Respublikinių varžybų data

 

1. 2006 metų gimimo ir jaunesni

 

Mišri,

10 merginų ir

10 vaikinų

2

Nuo 2019 – 02-04 iki 2019 -02-08 Nuo 2019-02-11 iki 2019-02-15 Nuo 2019-02-18 iki 2019-02-26

2019-03-02

Zoninės varžybos

Vilnius

 

PASTABOS:

1. Mokyklos, kurių sporto bazėse organizuojamos varžybos, paruošia varžyboms sporto bazę ir reikalingą inventorių, atsako už teisėjų kolegijos sudėtį, pasirūpina medicinos personalu (jos pogrupiuose bus pažymėtos Nr.1.).

2. Varžybų šeimininkai informuoja vyr. teisėją apie varžybų vykdymo laiką ir pasikeitimus pogrupyje (jeigu bus).

3. Komandų vadovai, patys teiraujasi dėl varžybų vietos ir laiko į priimančių komandas varžyboms mokyklas.

4. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą komisijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.

5. Iki 2019-02-08d. pravesti ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių varžybas pogrupiuose.

6. Pogrupių nugalėtojų komandų vadovai apie pogrupio varžybų rezultatus informuoja mokyklų žaidynių koordinatorę varžybų dieną iki 17 val.telf. 861207507, el.paštasgenovaiteastrauskiene614@gmail.com

7. Komandos, užėmusios pogrupiuose I vietą, patenka į II etapą.  Antro etapo varžybas pravesti iki 2019-02-15 d.

8. Laimėjusios II etape komandos patenka į finalą. Dėl finalo laiko ir datos kreiptis į varžybų vyr. teisėją. Finalo varžybas pravesti iki 2019-02-26d.

9. Finalinių varžybų nugalėtoja dalyvauja zoninėse varžybose 2019-03-02 d. Vilniuje.

 V. PROGRAMA

10. Komandos, zoninėse varžybose užėmusios pirmąsias vietas, patenka į tarpzonines varžybas.

11. Tarpzoninių varžybų laimėtojai patenka į finalines varžybas.

12. Varžybų programą sudaro po 8 estafetės.

13. Pasibaigusių Vilniaus miesto mokinių sporto žaidynių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių finalinių varžybų rezultatus vyr. teisėjas siunčia Vilniaus miesto mokyklų žaidynių

koordinatorei Genovaitei Astrauskieneiel.paštasgenovaiteastrauskienę614@gmail.com Lentelėse nurodyti tikslius mokyklų pavadinimus, užimtas vietas ir pasiektus rezultatus.

 VI. REIKALAVIMAI

14. Estafetės bendrieji reikalavimai:

14.1. visos estafetės vykdomos tinklinio aikštelėje 9×18 m. Prireikus teisėjų ir mokytojų sprendimu šie matmenys gali būti mažinami;

14.2. visose estafetėse dalyviai rikiuojasi už galinių linijų vorose po vieną arba kaip nurodyta atskirų estafečių aprašyme – mergaitės kairėje pusėje, berniukai dešinėje, žiūrint nuo vyriausiųjų teisėjų sekretoriato stalelio;

14.3. visas estafetes pirmieji pradeda berniukai. Atlikę užduotį berniukai privalo apibėgti mergaičių vorelę, perduoti estafetę priekyje stovinčiai mergaitei ir atsistoti mergaičių vorelės gale. Tie patys reikalavimai ir mergaitėms;

14.4. visose estafetėse, išskyrus  8 estafetę, laimi komanda, kurios paskutinis dalyvis pirmasis perbėga galinę tinklinio aikštelės liniją ir pasiekia geriausią laiką (turi būti pilnai pasikeičiama vietomis tarp mergaičių ir berniukų). Kiekvienos komandos laiką matuoja prie kiekvienos voros esantys teisėjai.

14.5. visose estafetėse dalyviams draudžiama peržengti starto liniją, kol bus paimta estafetės lazdelė ar kamuolys. Pažeidęs šį reikalavimą dalyvis grąžinamas į starto poziciją;

14.6. krepšinio technikos elementai visose estafetėse turi būti atliekami pagal krepšinio taisykles. Leidžiama naudotis Nr. 7, 6 arba Nr. 5 (mini) dydžio krepšinio kamuoliais. Pasirinkto dydžio kamuoliais privalo naudotis visi komandos dalyviai;

14.7. estafečių lazdelių, išskyrus porolonines, matmenys turi atitikti lengvosios atletikos taisyklėse nurodytus reikalavimus;

14.8. gimnastikos lankai plastmasiniai (skersmuo nuo 86–90 cm), o maišeliai iš normalios medžiagos (neimpregnuoti, ne dermantininiai), viršus nesukietintas;

14.9. grindų riedulio lazda ir kamuoliukas turi atitikti grindų riedulio taisyklėse nurodytus reikalavimus (lazda plastikinė arba anglies pluošto, kamuoliukas plastikinis, lengvas, skylėtas);

14.10. visu reikiamu inventoriumi aprūpina varžybas vykdanti organizacija išskyrus grindų riedulio „slalomo“ estafetėje naudojamą inventorių (lazdą ir kamuoliuką). Jeigu organizatoriai neturi grindų riedulio lazdos ir kamuoliuko tuomet šį inventorių atsiveža atvykstanti komanda. Estafetėse galima naudotis ir savą atsivežtą inventorių tuo atveju, jei jis atitinka nuostatuose nurodytus reikalavimus;

estafečių atlikimo metu sugadintą inventorių galima pakeisti, bet netrukdant estafečių atlikimo eigos;

14.11. be sportinės avalynės ir aprangos draudžiama dalyvauti varžybose.

VIII. ESTAFEČIŲ TAISYKLIŲ TRAKTAVIMAS 2006 M.GIMIMO IR JAUNESNIEMS MOKINIAMS

 Estafetė – kūlversčiai.

Inventorius: du gimnastikos paklotai, padėti 2-jų m atstumu nuo galinių aikštelės linijų, du gimnastikos lankai, pakišti priekinės pakloto dalies dešinėje pusėje, trys gimnastikos lankai, padėti aikštelės viduryje 1 m atstumu, vienas krepšinio kamuolys ir estafetės lazdelė (poroloninė).

Užduotis: po signalo pirmasis berniukas, pribėgęs pirmąjį paklotą, daro kūlverstį pirmyn, paima iš lanko krepšinio kamuolį ir varo jį apie kiekvieną lanką iki antrojo pakloto, padeda kamuolį į lanko vidų, padaro kūlverstį pirmyn ir, apibėgęs mergaičių vorelę, perduoda estafetės lazdelę priekyje stovinčiai mergaitei. Mergaitė atlieka tą pačią kaip ir berniukas užduotį.

Išriedėjus kamuoliui iš lanko, grąžina į lanko vidų tas dalyvis, kuris jį varė bet kuriuo metu (prieš ar po jo).

Pametus kamuolį, grįžtama kartoti nuo tos vietos, kur jis buvo pamestas.

 

Estafetė – kamuolio varymas apie kliūtis.

Inventorius: vienas gimnastikos suolelis, padėtas aikštelės viduryje (išilgai), du gimnastikos lankai, padėti 2-jų m atstumu nuo galinių aikštelės linijų, vienas krepšinio kamuolys.

Užduotis: po signalo pirmasis berniukas varo kamuolį (bet kuria ranka) ratu apie gimnastikos lanką, suolelį, gimnastikos lanką iki galinės tinklinio aikštelės linijos, palietęs ją bet kuria koja paima kamuolį į rankas ir, apibėgęs mergaičių vorelę, paduoda (nemeta) jį priekyje stovinčiai mergaitei. Mergaitė atlieka tą pačią kaip ir berniukas užduotį.

Pametus kamuolį, grįžtama kartoti nuo tos vietos, kur kamuolys buvo pamestas.

Nėra klaidos, kai posūkio metu dalyvis laisva ranka remiasi į suolelį.

 

Estafetės – šuoliukai per suoliuką:

Inventorius: vienas gimnastikos suolelis, pastatytas aikštelės viduryje (išilgai), du gimnastikos lankai, padėti suolelio galuose dviejų metrų atstumu, vienas lauko teniso kamuoliukas, padėtas lanko viduje ir estafetės lazdelė.

Užduotis: po signalo pirmasis berniukas bėga ir paima teniso kamuoliuką iš lanko, pribėgęs suolelį ir atsispirdamas abiem kojomis, penkis kartus peršoka per suolelį. Atlikęs šuoliukus, padeda teniso kamuoliuką į lanko vidų ir, apibėgęs mergaičių vorelę, perduoda estafetės lazdelę priekyje stovinčiai mergaitei. Mergaitė atlieka tą pačią kaip ir berniukas užduotį.

Per suolelį leidžiama šuoliuoti šonu arba tiesiai, vietoje arba judant į priekį.

Kamuoliukui išriedėjus iš lanko, jį grąžina į lanko vidų tik tas dalyvis, kuris jį nešė.

 

Estafetė – šuoliukai su kamuoliu.

Inventorius: vienas krepšinio kamuolys.

Užduotis: dalyviai (mergaitės ir berniukai) išsirikiuoja vorelėse prieš tinklinio galinę liniją kojos plačiai pražergtos. Pirmieji komandų žaidėjai (berniukai) laiko krepšinio kamuolius tarp kojų, suspaudę keliais. Po signalo berniukai, laikydami kojomis kamuolius, šuoliuoja iki aikštelės vidurio linijos ir, palietę ją abiem kojomis, paima kamuolį į rankas bėgaį mergaičių vorelės galą paridena (žaidėjų vorai tarp kojų) kamuolį priekyje stovinčiai mergaitei. Mergaitė atlieka tą pačią užduotį.

Išsprūdus kamuoliui grįžtama kartoti užduoties nuo tos vietos, kurioje nepavyko kamuolio išlaikyti.

Rankomis prilaikyti kamuolio ir šuoliuoti pasisukus šonu negalima.

 

Estafetė – grindų riedulio „slalomas“.

Inventorius: penki stoveliai (kėgliai, kimštiniai kamuoliai), išdėstyti aikštės viduryje 2-jų metrų atstumu vienas nuo kito, vienas grindų riedulio kamuoliukas, viena grindų riedulio lazda ir du gimnastikos lankai padėti 1,5 metro atstumu nuo galinių tinklinio aikštelės linijų.

Užduotis: po signalo pirmasis berniukas bėga iki pirmojo lanko, kuriame yra grindų riedulio kamuoliukas ir lazdos pagalba varo kamuoliuką gyvatėle tarp stovelių (kojomis taip pat apibėga stovelius) iki antrojo lanko. Palikęs kamuoliuką antrojo lanko viduje apibėgęs mergaičių vorelę, paduoda lazdą priekyje stovinčiai mergaitei. Mergaitė atlieka tą pačią užduotį kaip ir berniukas. Pametus kamuoliuką, grįžtama kartoti nuo tos vietos, kur buvo pamestas kamuoliukas.

Neskaitoma klaida, jei pamestą kamuoliuką gražina rankomis.

Pamestu kamuoliukas laikomas tuomet, kai jis yra toliau nei 1 metras už varymo „koridoriaus“ arba trukdo varžovui.

Kamuoliuką į lanką privaloma įridenti tik lazdos pagalba.

 

Estafetė – futbolo „slalomas“.

Inventorius: penki stoveliai (kėgliai, kimštiniai kamuoliai), išdėstyti aikštės viduryje 2-jų metrų atstumu vienas nuo kito, vienas futbolo kamuolys.

Užduotis: kamuolį, padėtą ant linijos, po signalo pirmasis berniukas kojomis varo gyvatėle tarp stovelių iki galinės tinklinio aikštelės linijos, palietęs ją bet kuria koja paima kamuolį į rankas ir apibėgęs mergaičių vorelę, padeda jį ant linijos (bet neridena). Mergaitė atlieka tą pačią užduotį kaip ir berniukas. Pametus kamuolį, grįžtama kartoti nuo tos vietos, kur buvo pamestas kamuolys.

Neskaitoma klaida, jei pamestą kamuolį gražina rankomis.

Pamestu kamuolys laikomas tuomet, kai jis yra toliau nei 1 metras už varymo „koridoriaus“ arba trukdo varžovui.

Apibėgus vorelę ir ranka paridenus kamuolį į priekį, grįžtama kartoti užduoties nuo galinės linijos.

Kamuolį liesti gali tik tas dalyvis, kuris atlieka estafetę.

 

Estafetė – greičio estafetė.

Inventorius: viena estafetės lazda.

Užduotis: po signalo berniukas, bėgdamas per tinklinio aikštelę, neša estafetės lazdelę ir, apibėgęs mergaičių vorelę, perduoda priekyje stovinčiai mergaitei. Mergaitė atlieka tą pačią, kaip ir berniukai užduotį.

 

Estafetė – snaiperiai.

Inventorius: vienas krepšinio kamuolys ir trys gimnastikos lankai, padėti įstrižai į krepšinio lentą taip: pirmas 2-jų m atstumu nuo rikiuotės, o tarp kitų – 1 m tarpas.

Užduotis: visi komandos dalyviai rikiuojasi voroje po vieną už vidurinės ir išorinės tinklinio aikštelės linijų susikirtimo (priekyje berniukai, už jų mergaitės).

Po signalo pirmasis berniukas varo kamuolį (bet kuria ranka), link krepšinio lentos pataikydamas į kiekvieno lanko vidų du kartus, ir bet kuriuo būdu meta jį į krepšį. Jeigu neįmeta pirmą kartą, tai negrįždamas atgal kartoja antrą arba trečią kartą. Įmetęs (arba neįmetęs iš trijų bandymų), varo kamuolį iki vidurinės aikštelės linijos, paima jį į rankas ir, apibėgęs vorelę, perduoda (nemeta) jį priekyje stovinčiam dalyviui, o pats pasišalina iš rikiuotės. Laimi komanda, kuri daugiau kartų įmetė į krepšį. Jeigu dvi ar daugiau komandų įmeta į krepšį po lygiai, laimėjimas įskaitomas komandai, kurios paskutinis dalyvis, varydamas kamuolį, greičiausiai kerta vidurio liniją.

Dalyviui, neįmetus iš trijų kartų, atsivarius kamuolį į pradinę padėtį, užduotį leidžiama pakartoti (vieną kartą). Kartojant vorelės apibėgti nereikia.

Daugiausiai taškų turinčios komandos estafetę atlieka vienu metu.

Įstrigus kamuoliui tarp lanko ir lentos stabdomas laikas kol bus išmuštas kamuolys. Laikas vėl paleidžiamas kai dalyvis laiko kamuolį rankose ir yra pasiruošęs mesti kamuolį į krepšį.

 

IX. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

15. Kiekvienos estafetės komanda laimėtoja (išskyrus estafetę Nr.8) nustatoma pagal pasiektą geriausią laiką.

16. Komanda, estafetėje laimėjusi I vietą, bendrai komandinei įskaitai pelno 1 tašką, II – 2 taškus ir t. t.

17. Jeigu dvi ar daugiau komandų pasiekia vienodą laiką, jos dalijasi atitinkamas vietas, o įskaitai pelno vienodą taškų sumos vidurkį. Pavyzdžiui, trys komandos pasiekia vienodą laiką ir užima I–III vietas, jos įskaitai pelno šių vietų taškų sumos vidurkį (1+2+3):3=2 taškai.

18. Jeigu komanda kurioje nors estafetėje nedalyvauja, jai skiriami paskutinės vietos taškai + 2 baudos taškai.

19. Bendra komandinė vieta nustatoma susumavus visus estafetėse surinktus taškus. Laimi komanda, surinkusi mažiausiai taškų.

20. Jeigu dvi ar daugiau komandų surenka vienodą taškų sumą, pirmenybė skiriama komandai, kuri pasiekė geresnį laiką greičio estafetėje;

21. Esant šiam rodikliui vienodam, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai daugiau pirmųjų vietų, paskui – antrųjų ir t. t.

 

X. APDOVANOJIMAS

 

22. Komandos finalinėse varžybose iškovojusios prizines vietas, apdovanojamos taurėmis ir atitinkamo laipsnio diplomais, dalyviai ir mokytojai – medaliais ir diplomais, mokykla – sportiniu inventoriumi.

 

XI. PARAIŠKOS

 

23. Visose varžybose komandos vadovas teisėjų kolegijai pateikia mokyklos direktoriaus patvirtintą paraišką. Paraiškoje būtina nurodyti pilną mokyklos pavadinimą, dalyvių vardus, pavardes, gimimo metus, vadovo (mokytojo) vardą, pavardę ir telefoną.Mokinių  pažymėjimussu nuotraukomis. Komandos vadovas pateikdamas paraišką patvirtina, kad visi komandos nariai turi galiojančias sveikatos pažymas ir neturi jokių fizinio krūvio apribojimų.

 

PASTABOS:

1. Visais varžybų organizavimo ir vykdymo klausimais prašome kreiptis į varžybų koordinatorę ir vyriausiąjį teisėją.

2. Komandų vadovai patys teiraujasi dėl varžybų vietos ir laiko.

3. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą komisijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.

4. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių varžybų nugalėtoja, atstovausianti Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių varžybose dėl komandos komandiravimo dalyvauti  tarpzoninėse ir finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“ Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatoręGenovaitę Astrauskienę mob. tel. 8 61207507zaidynes@sveikasmiestas.lt.; genovaiteastrauskiene614@gmail.com

5. Mokyklos dalyvės dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.

 

_____________________________

 

2018-2019 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

„DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS „ (2006 M.G. IR JAUN.) VARŽYBŲ

______________________________________________________

Mokyklos  pavadinimas

KOMANDOS  VARDINĖ  PARAIŠKA

Eil. N

Vardas, pavardė

Pilna gimimo data

Gydytojo viza

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

12.

     

13.

     

14.

     

15.

     

16.

     

17.

     

18.

     

19.

     

20.

     

 

 

Komandos treneriai:____________________      _______________________________________

(vardas, pavardė, parašas                                             (telefonas, el. pašto adresas)                     

Teisėjas (ai))                                            _____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

Mokyklos direktorius                               _____________________________________________

 (vardas, pavardė, parašas)A.V.

 

Pastabos                                                  ______________________________________________

                                                                (ar turite galimybę vesti  varžybas savo sporto bazėje)