2018-2019 M.M. LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALNŲ SLIDINĖJIMO SLIDĖMIS VARŽYBŲ NUOSTATAI Sveikas Miestas

2018-2019 M.M. LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALNŲ SLIDINĖJIMO SLIDĖMIS VARŽYBŲ NUOSTATAI

I. VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
1. Varžybos vykdomos 2019 m. vasario 1 d. Druskininkuose.
2. Atvykimas iki 11.00 val. Teisėjų ir mokytojų pasitarimas – 11.30 val., varžybų pradžia – 12.00 val.

II. DALYVIAI
3. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų mergaitės ir berniukai.
4. Dalyvių amžius:
2008 m.gimimo ir jaunesni;
ir bendro ugdymo mokymo įstaigų dalyviai – amžius neribojamas.
5. Komandos sudėtis – neribojama.

III. PROGRAMA
6. Vykdomos tik finalinės varžybos.
7. Rungtyniaujama slalomo milžino rungtyje.

IV. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
8. Asmeninėse varžybose dalyvių vietos nustatomos pagal trasos įveikimo laiką.
9. Kiekvienas dalyvis, pagal užimtą vietą iškovoja taškus, kurie skaičiuojami pagal žemiau pateiktą lentelę:

Užimta vieta Iškovoti taškai

Užimta vieta Iškovoti taškai
1 45
2 40
3 36
4 35
5 34
——- ———
37 2
38 1

10. Komandinėje užskaitoje sumuojami trys geriausi rezultatai (taškai). Laimi komanda surinkusi daugiausiai taškų.

V. PARAIŠKOS
11. Išankstines (preliminarias) paraiškas, nurodant mokyklos pavadimą, dalyvių ir vadovo vardus ir pavardes bei vadovo kontaktinį telefoną, siųsti iki 2019 m. sausio 28 d. elektroniniu paštu raimonda.cerkauskaite@lmnsc.lt Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą. Ir VšĮ „Sveikas miestas“ mokyklų žaidynių koordinatorei Genovaitei Astrauskienei mob.tel. 8 61207507,
el.p. genovaiteastrauskiene614@gmail.com. Dėl dalyvių nuvežimo į finalines varžybas informuoti žaidynių koordinatorę Genovaitę Astrauskienę.
11.1. Komandai atvykus į varžybas, mokytojai (vadovai) pagal bendruosiuose nuostatuose nurodytus reikalavimus pateikia teisėjų kolegijai mokyklos vadovo patvirtintą paraišką, kurioje nurodoma pilnas mokyklos pavadinimas, sportininko vardas ir pavardė, pilni gimimo metai. Mokinių pažymėjimus su nuotraukomis. Komandos vadovas pateikdamas paraišką patvirtina, kad visi komandos nariai turi galiojančias sveikatos pažymas ir neturi jokių fizinio krūvio apribojimų.

VI. PASTABOS
12. Dalyviai privalo dėvėti šalmus.
13. Už sportininkų drausmę ir elgesį varžybų dieną atsako komandos vadovas.

LMNŠC metodininkė Raimonda Čerkauskaitė
Tel., 860598966, el.p. raimonda.cerkauskaite@lmnsc.lt